Superhelter i Nepal

Mens andre tenkte på å rydde bort julepynten her i Norge, fikk jeg nok en gang muligheten til å reise til Nepal, landet i mitt hjerte. Denne gangen reiste jeg som frivillig for organisasjonen HimalPartner. Dette var min fjerde reise til Nepal.

Tekst: Hildegunn Elise Aase, pedagog

Familie i Nepal                                

Hildegunn og husets bestemor
Hildegunn hos familien hun bodde hos

Jeg hadde blitt invitert til å bo hos en god venninne av meg i Bhaktapur i Kathmandudalen. Der ble jeg tatt godt imot, og ble fort en del av familien. Sønnen i familien kalte meg etter hvert for «Toulo Ama», en betegnelse de bruker på mors eldre søster i Nepal. Bestemoren i huset passet på at jeg fikk nok mat, slik bestemødre pleier å gjøre.

Foreldreveiledningsprogram fra Norge                                                                      

I løpet av tiden i Nepal, skulle jeg blant annet undervise studenter på kurssenteret Early Childood Education Center (ECEC). Det ligger i Jawalakhel i Kathmandudalen. Kurssenteret tilbyr utdanning til alle som jobber i skole. I Nepal begynner barna på skolen helt ned i 2- 3 årsalderen, da «barnehagen» er en del av skolen. ECEC har samarbeidet med NLA i Bergen i en årrekke for å utvikle barnehagelærer- og lærerutdanningen i Nepal. I 2014 ble kurssenteret utpekt til å introdusere det norskutviklede foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Childhood Devolpment Program), som et pilotprosjekt i Nepal. ECEC er nå offisielt blitt ICDP Nepal. De samarbeider blant annet med store organisasjoner som Redd Barna og SOS barnebyer for å utvikle ICDP i landet. Det jobbes også med å spre programmet til andre nærliggende land rundt Nepal. Jeg er selv sertifisert ICDP-veileder og vet hvor effektivt dette programmet kan være. Vi i Salhus menighet er med på å støtte dette viktige arbeidet gjennom vårt misjonsprosjekt – Foreldreveiledning (ICDP).

Utdanningssystemets superhelter

Leker, spill og mykt interiør på skole i Belbari

En annen del av oppdraget mitt når jeg var i Nepal denne gangen, var å dra på besøk til Belbari kommune i Morang distriktet i Sørøst-Nepal. Der skulle jeg se nærmere på HimalPartners prosjekt «En bedre skolehverdag». Dette er også vårt misjonsprosjekt i Salhus menighet.   

I Belabari fikk møtte Sasmita og Paul, som er to fra staben på ECEC som jobber lokalt med prosjektet i Belbari. De tok meg med ut på skolebesøk rundt om i kommunen. Der fikk jeg høre hvordan staben fra ECEC hadde skapt store endringer gjennom prosjektet. Klasserommene hadde fått tepper på gulvet, samt hyller med leke- og læringsmateriale. Lærerne på skolene var blitt gitt utdanning og veiledning, og to ansatte ved hver skole ble sertifisert som ICDP- veiledere. Det ble holdt veiledningsgrupper og workshops for foreldre. Det var rett og slett fantastisk å se hvordan de hadde gjort så enorme endringer på relativt kort tid. En rektor jeg snakket med sa at han var så glad for at han hadde kommunen «med på laget». De ønsket virkelig å heve kvaliteten på skolene i området. En av lærerne som var sertifisert som ICDP-veileder, fortalte at hun var takknemlig for å få lov til å gjøre en forskjell. For meg som pedagog fremstår disse som ekte superhelter. De jobber hardt hver eneste dag under heller dårlige rammeforhold, for å skape en bedre hverdag for barna i Belbari.

Læring gjennom lek

Som barnehagelærer vet jeg at barn i førskolealder trenger å lære gjennom lek og aktivitet, og ikke gjennom teoretisk undervisning. I Nepal har det gjerne vært kultur for «puggeskole». Da sier læren noe barna skal lære, og barna gjentar etter læreren. Dette er en slitsom og dårlig måte å lære på. Gjennom prosjektet «En bedre skolehverdag» har leken fått en større plass i skolene i Belbari. Skolene kan nå tilby ordentlige leker som barna kan bruke i skoletiden. En av lærerne fortalte at på skolen han jobber på, var det tidligere høyt fravær blant elevene. Foreldrene leverte elevene på skolen om morgenen, men de kjedet seg og gikk fra skolen før skoledagen var over. Etter at de har fått leke- og læringsmaterialet i klasserommet har skolen nå 100 % oppmøte. Slike historier varmer et pedagoghjerte.

To menn bygger hyller til klasserom i Belbari.
To menn bygger hyller til klasserom i Belbari. Bildet ble tatt da generalsekretær Tor Kristian Birkeland besøkte samme prosjekt høsten 2022.

Midlene våre skaper et bedre liv for mange i Nepal

Når jeg ser tilbake på reisen til Nepal er jeg takknemlig for å ha fått lov til å se dette flotte arbeidet på nært hold. Jeg kan derfor med hånden på hjertet forsikre dere om at pengene vi samler inn til våre misjonsprosjekt i Salhus menighet, blir brukt på en god måte for å hjelpe barn og voksne til bedre liv i Nepal.