100 % stilling som daglig leder i Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp Nepal

Søknadsfrist 7. desember 2018

Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) driver næringsengasjementet på vegne av HimalPartner familien. Målet er å bidra til lokalt næringsliv som skaper inntekter og arbeidsplasser. I dag er næringsprosjektene primært i Nepal, men med nye vedtekter kan man etter hvert vurdere prosjekter i Kina. Noe av stillingen vil knyttes til relevante sider ved HimalPartners bistandsportefølje. SHS er i en omstruktureringsfase og den som ansettes blir en del av HimalPartners kontorfellesskap og del av et nyskapende og offensivt team som er tuftet på en rik misjonshistorie.

Stillingsinnhold:
• Ansvarlig for den daglige ledelsen av SHS.
• Ansvarlig for økonomisk og administrativ oppfølging av SHS sine datterselskap og utøve sekretærfunksjon for styrene i disse selskapene etter avtale.
• Utvikle SHS sin strategi for sitt samlede og langsiktig næringsengasjement som holding enhet.
• Kvalitetssikre de næringsrelaterte prosjektene, i samarbeid med partnere og personell i Nepal, Kina og Norge.
• I samarbeid med HimalPartner, søke om finansiering av prosjekt og utvikle gode bærekraftsmodeller.
• Bidra aktivt til faglig utvikling av næringsutvikling i utviklingsland i samarbeid med HimalPartner.

Ønskede egenskaper:
• En initiativrik person med gode analytiske og ryddige organisatoriske evner.
• En fleksibel lagspiller, som samarbeider godt, kan inspirere og motivere andre – også på tvers av kulturer.
• En person med god evne til å arbeide selvstendig og med stor arbeidskapasitet.

Kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning fra relevant studieretning, gjerne med erfaring fra næringsliv/energisektoren.
• Erfaring med forretningsplaner/prosjektanalyse.
• Erfaring fra utviklingsarbeid og tverrkulturelt prosjektarbeid.
• God evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk.

Det forutsettes at søkeren identifiserer seg med HimalPartners verdigrunnlag.
Den som ansettes må dele engasjementet for helhetlig misjonsarbeid. Stillingens innhold vil kunne tilpasses noe etter søkers spesifikke kompetanse og interesse. Det må påregnes en del reisevirksomhet. Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig engasjert og spennende miljø.

Lønn etter avtale.
Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: 7. desember 2018
Stillingen er en fast stilling i 100 %, og forutsetter finansiering.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Heidi Westborg Steel. E-post: post@himalpartner.no – tlf. 93208465. Mer om organisasjonen på www.himalpartner.no.

Søknad med CV sendes til:
HimalPartner
e-post: post@himalpartner.no
Merk søknad: Daglig leder Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp

HimalPartner er en liten og nyskapende misjonsorganisasjon som arbeider i Nepal og tibetanske områder i Kina. HimalPartner støtter lokale organisasjoner som er endringsagenter i sitt eget samfunn og sender ut kristent fagpersonell. Mental helse og næringslivsutvikling er hovedsatsingsområder.
Vi har i dag 4 utsendinger og ca. 8 samarbeidspartnere. HimalPartner har både Digni/Noradstøttede og egenfinansierte prosjekt. I Norge har vi drøyt fem årsverk og et lokalarbeid basert på frivillige. Vi har også mange samarbeidsrelasjoner i Norge og internasjonalt.

Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) sitt formål er å fremme teknisk og økonomisk utvikling i Nepal, spesielt innen vannkraft- og kraftforsyningssektoren, i nær kontakt med HimalPartner og innen dets formål. Stiftelsen ønsker å ha aktivt eierskap i kraftsektoren i Nepal og vil bidra til teknologioverføring og annen form for faglig og økonomisk kontakt. Stiftelsen reinvesterer alle sine inntekter innen selskapets formål.