2017 – et nådens år for mange

Mitt ønske for 2017 er at vi sammen bygger et Nepal der alle får se sitt menneskeverd og oppleve respekt for den de er, sier Rupa Chetry. Hun arbeidet fram til nyttår som sjelesørger og veileder i Higher Ground Councelling Center, Katmandu.

La oss reise oss og bygge Nepal. Dette er fortsatt mitt høyeste ønske også for å forebygge menneskehandel. De som er utsatt og som har vært offer for seksuell utnyttelse trenger å vite at de er like mye verdt for Gud som vi andre. De har den samme rett til å leve sine liv med verdighet og til å utnytte sitt potensial til fulle. Når jeg møter dem, tenker jeg på at Gud ser på hver enkelt av dem som «pappas lille prinsesse».

Jeg ber til Gud at de barna jeg har fått være med å redde ut fra India, skal be styrket og bli til velsignelse for det samfunnet de lever i.

«Han har sendt meg … for å rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren.» Jes. 61

Ny bedrift
Et bønneemne er også den nye situasjonen jeg går inn i når jeg i 2017, sammen med kollega Nikish Neupane etablerer en bedrift for å tilby terapi og veiledningstjenester i forhold til ekteskap og det å være foreldre. Vi ønsker å gjøre en forskjell for familier og enkeltpersoner.