Foreldre bryr seg mer

Bharat Sinkhada

«Foreldrekursene har forandret mye,» forteller rektor Bharat Sinkhada. Nå bryr foreldrene seg mye mer om hva som skjer med barna på skolen.
Tekst og foto: Educational Horizon Nepal

Educational Horizon Nepal (EHN) gir førskolebarn en bedre skolehverdag. Det forutsetter at også foreldrene forstår prinsippene for en pedagogikk som tar utgangspunkt i barnas situasjon og behov. Derfor inviteres også foreldrene til å sette seg på skolebenken.

De får undervisning om barns utvikling, hva de trenger og hvordan de kan skape en trygg og god atmosfære for barna slik at de lærer bedre.
Bharat Sinkhada er rektor på Tamangkharka skole i Gumdi landsby. «Foreldrekurset til EHN har forandret min egen forståelse av barns oppvekstvilkår, men jeg jeg ser at kurset har gjort inntrykk på mange av foreldrene på skolen der jeg arbeider. De har forandret holdning.

Tidligere brydde de seg ikke så mye om hva som skjedde med barna på skolen. De fulgte sjelden eller aldri barna til skolen, sendte ikke med dem matpakke og slurvet med barnas hygiene. De så ut til å ha nok med seg selv og arbeidet sitt.   Men nå,» sier rektoren,»nå er det mange fler som henter og bringer de små barna. Ungene er rene og pene i tøyet og har med seg mat. Det er tydelig at foreldrene bryr seg om ungene sine på en annen måte enn før.»

Sinkhada håper EHN kan holde slike foreldrekurs også for foreldrene til de større ungene på skolen, – og for alle lærerne.