32 utdannede foreldreveiledere

ICDP_Kina

Kina: Høsten 2015 og våren 2016 ble de to første gruppene av ICDP-fasilitatorer lært opp. ICDP er et internasjonalt anerkjent foreldreveiledningskurs. Disse blir nå pionerer på området i Kina.

Shincon Kunming Rep Office har introdusert ICDP i forbindelse med et prosjekt for å bistå forlatte barn i Yunnan-provinsen, med økonomisk støtte fra flere norske aktører.

Barn skal ikke gråte
Magnus Ånestad, som tidligere arbeidet i HimalPartner er en av de involverte. HimalPartners utsending Solveig Frivold har gjort en undersøkelse om mental helse i tibetanske områder. En av hennes konklusjoner er en anbefaling om å ta i bruk nettopp ICDP for å imøtekomme de psykiske og mentale utfordringer som barn og familier møter.
– Barn skal ikke gråte, sier Solveig. Familien må holde på fasaden og barna får ikke lov å ha negative følelser.

Opplæring for omsorgspersoner
Opplæringen for fasilitatorene ble gjennomført i form av tre workshops. Hver workshop varte i 3 – 4 dager. Foreleserne er noen av de samme som har holdt kurs i Nepal, Elsa Døhlie, Helen Christie, Astri Johnsen og Hilde Tørnes.
Etter den andre samlingen ble fasilitatorene satt til å lære opp omsorgspersoner, dvs. foreldre og fagpersoner. 32 fasilitatorer fikk sin diplom i april. De representerer en stor faglig bredde og organisasjoner. Deltakerne gir uttrykk for at de har lært mye og har stor tro på dette konseptet.

Vi er sosiale vesener
ICDP er bygd på tanken om at menneskene av natur er sosiale vesener og, nettopp som det, er svært sårbare i sosiale relasjoner, siden det er der lidelse og lykke finner rom, skriver Professor Karsten Hundeide, som var en av initiativtakerne til ICDP.

Her er en film som er laget for å promotere ICDP i Kina (tekstet på engelsk):