Å forandre folks tankesett

kvtc-bilde-1

Xue Lian, en tibetansk kvinne i slutten av trettiårene, er opptatt av at tibetanere skal gjenoppdage tibetansk kultur og tradisjoner og se verdien i ressursene som er tilgjengelig.

Tekst: KVTC/ Randal Frivold og Terje Holmedahl
Foto: Jim Lindquist

portrett-xue-lianDet vil si, – hun er han-kineser, men er gift med en tibetaner og identifiserer seg veldig med tibetansk kultur og væremåte. Dette er uvanlig, men avspeiler noe av hennes hjerte for alt tibetansk.
I fem år har hun arbeidet i Kunpen Vocational Training Centre (KVTC), først som volontør, parallelt med arbeid for en stiftelse som etablerte landsbyskoler. Fra 2013 har hun vært i en lønnet stilling. Hun hadde jobbet i distriktshovedstaden Yushu tidligere en periode, men det var først etter det kraftige jordskjelvet i 2010 familien lot henne få følge sitt sterke ønske om å gjøre noe for de underpriviligerte i byen.

Hjelp til å hjelpe seg selv
– Det tok litt tid før jeg forsto konseptet, smiler hun, men nå er jeg svært begeistret over å hjelpe folk til å hjelpe seg selv. Det er visjonen. Etter jordskjelvet var det mange organisasjoner som gav folk ting de trengte, mens KVTC var opptatt av å bygge folks kapasitet og evne til å stå på egne bein. Det å endre tankesettet til folk er nøkkelen til god utvikling.

Nøye utvelgelse
– På den tibetanske høysletta er jordsmonnet dårlig og det å plukke den ettertraktede larvesoppen som brukes i medisin er en ustabil inntektskilde, som dessuten vil ta slutt en dag. Derfor startet vi i 2014 med å holde kurs og lære folk der brodering og strikking.
– Vi var nøye i utvelgelsen av kandidater, forteller Lian. Når vi skal finne kandidater for opplæringen, må vi finne fram til folk som vi både har tro på og som har ledig tid. Vi må finne ut av familiesituasjonen deres og underveis følger vi med på progresjon og spør dem hvordan de selv opplever det går.
Mange av dem er uten formell utdannelse, men har erfaringer som gjør at de med forskjellig bakgrunn kan lære av hverandre.
– En utfordring når vi samler en ny gruppe, er at de som har fått liknende kurs fra myndighetene, spør hvilke økonomiske fordeler de får under kurset og etter kurset. Det å endre denne tenkemåten er noe av det viktigste vi gjør.

kvtc-bilde-2Økt forståelse for lokale ressurser
De vil også gi tibetanerne økt forståelse av verdien i ressursene de omgir seg med på høysletta, – som vakker natur og frisk luft og for ikke å glemme storfeet, jak.
– Jak er en viktig ressurs for nomadene, – faktisk den største. Jak gir brensel, ull, smør, melk og ost. Folk trenger å se på denne ressursen som noe de må utnytte til fulle, både i egen husholdning og som inntektskilde. Dette er en del av den rotekte tibetanske kulturen. Det å lære opp nomadene i å ta bedre vare på matvarene og å lære seg nye måter å utnytte ulla på, er viktig. De pleide å bruke ulla til å lage telt, men det er det ikke marked for. Klær derimot!
Derfor har KVTC inngått partnerskap med CYAK, en bedrift som markedsfører og selger produkter av tibetansk håndverkstradisjon. Se her: CYAK.