Arbeid til alle

I nesten 50 år, både som ansatt og frivillig, har Jostein Holm vært engasjert i HimalPartners arbeid i Nepal. – Jeg har med egne øyne sett at det ikke er arbeid til alle i Nepal, sier han. Han ble nylig styreleder i Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) og ser fram til å arbeide for mer arbeid til alle.

-Nepal er fortsatt et jordbrukssamfunn, sier han. Når befolkningen øker i et område skjer ikke alltid dette i takt med at jordområdene øker. Da reiser flere folk inn til byene for å skaffe arbeid.
Det er derimot ikke alltid det går bra med de som forsøker å finne lykken i byene. Ofte ender de opp i slummen, til et liv i fattigdom. Noen reiser også til utlandet. For Jostein er det viktig å skape små, bærekraftige bedrifter ute i distriktene. På denne måten kan vi skape økonomisk vekst og sørge for at folk i større grad bidrar positivt til sitt lokalsamfunn. Han er ikke alene om å tenke dette.

– En utredning i FN slår fast at det å skape arbeidsplasser i utkantstrøkene der folk bor, er den beste måten å skape utvikling på. Man må skape små bedrifter som folk kan leve av. Da slipper man å flytte hjemmefra. Han har i flere år vært styreleder i Small Entrepeneur Support InitiativeInternational (SESI-I) og har vært tilknyttet HimalPartner Holding.

– Jeg er opptatt av å opprettholde det gode arbeidet vi har gjort der, for ca. 8 år siden. Han har gjort seg en del tanker om hva det er viktig å satse på i fremtiden.

– SHS og datterselskapene bør ha et sterkt fokus på dette området framover. Både fordi det blir vanskeligere å få inn folk som driver med bistandsarbeid, men også fordi det viser seg at det å gi arbeid til alle hjelper. Nepalske myndigheter har også vist en linje der de som skaper arbeidsplasser møter mindre restriksjoner enn de som driver bistand. Det er egentlig forståelig. De vil løse sine problemer selv, ikke basere seg på utlendinger.

Korrupsjon er det andre argumentet for nettopp å starte små bedrifter. Det er ikke interessant for de som er ute etter korrupte penger. Da blir de ikke innhentet av disse. – Utfordringen er at dette blir veldig spredt og at det er vanskelig å følge opp og se at det er en sunn økonomisk utvikling. Derfor er det helt avgjørende at en har gode, lokale medarbeidere, sier han.

På side 4-9 i bladet Tibetaneren kan du lese om dette.

Bildet er tatt på Butwal Technical Institute (BTI), som HimalPartner var med og etablerte i 1963