Skip to content

HimalPartner definerer vårt utviklingsarbeid som diakonalt misjonsarbeid. Den har til hensikt å vise Jesu kjærlighet uforbeholdent. Arbeidet skjer både gjennom kristne og sekulære partnere og vi tror alt er en del av Guds misjon.

HimalPartners formål er iht. våre vedtekter, gjennom ord og tjeneste å bringe evangeliet til tibetanere, nepalere og andre folk i landene rundt Himalaya.” Vi ber om at Gud vil velsigne vårt arbeid som en del av Hans misjon til verden. Vi har konkret erfart at Gud og hans Ånd virker gjennom ord, handling og nærvær der vi primært er redskap. Samtidig utfordres vi på frimodighet.

Vi ønsker å være medvandrere for enkeltkristne, kristne organisasjoner og kirker uten å skape avhengighet eller undergrave lokal selvstendighet. Dette krever at vi fortsatt har utsendinger som kan lokalspråk, lever nær kulturen og er motivert for å dele tro og gjennom det å leve ut den tro som er i den enkelte. Bønn, sårbarhet og avhengighet til Gud, skal prege oss.

Bilde 24

Nepal

Sjelesorg i kirkene

Nasjonal partner: Bethesda ressurssenter for sjelesorg

Prosjektleder: Ramu Rayamajhi

Hva: Bethesda tilbyr opplæring i sjelesorg til pastorer, diakoner, ledere og ungdomsledere rundt i hele Nepal.

Hvorfor: Rask kirkevekst stiller lederskapet overfor store utfordringer i forhold til sjelesorg, trosopplæring og menighetsliv. Bethesdas nasjonale ansatte tilbyr kurs med refleksjon rundt krevende og viktige tema i praktisk teologisk og diakoni.

Resultater: Bethesa får forespørsel fra kirkenettverk rundt i hele Nepal - fra by til landsby flere dagsmarsjer fra hovedvei.

Bilde 25

Nepal og Kina

Oppfølging av kirker, nettverk og endringsagenter

Nasjonal partner: Diverse kirker, nettverk og endringsagenter

Prosjektleder: Landkoordinatorene for Nepal og Kina

Hva: HimalPartner vil være redskap for Guds kjærlighet - en kjærlighet uten forbehold. Vi støtter kristne og ikke kristne og er samtidig frimodige på samtaler om tro og verdier. Vi har kontakt med kirkenettverket i Nepal uten å støtte enkelt-kirker direkte. Vi holder fast på relasjoner og skaper nettverk der det er naturlig også når prosjektperioder er over. Dette er særlig viktig i Kina når vi i perioder kan ha begrenset aktivitet i landet.

Hvorfor: Vårt formål indikerer å bringe det glade budskap til alle fordi vi tror Guds nåde har en slagkraft vi bare forstår stykkevis hvor viktig er for oss mennesker. Den gir frelse i det den betyr tilgivelse, grenseløs likhet, tillit og trygghet for alle.

Resultater: HimalPartners historie i restriktive områder viser har alltid satt oss utlendinger til side og gitt rommet til de som selv kjenner kulturen. I Nepal vokste kirken opp gjennom nepalske troende.