Enhet og misjon er viktig i den verdensvide kirke. Vi er én kirke med ett oppdrag. Skapt, døpt og sendt for å kjempe for en mer rettferdig verden.

Som misjonsorganisasjon forplikter vi oss til å følge Jesu eksempel - både i Himalayaregionen, men også i Norge. Misjon er i endring og vi har også måttet tilpasse oss den nye tid. Det er ikke lenger "oss" på bedehuset eller i kirka som skal hjelpe "dem" på "misjonsmarken", men et "vi" som et globalt, kristent fellesskap med ansvar for hverandre.

Dette innebærer at vi samarbeider tett med ulike kirker og kristne i Nepal og Kina. Men det betyr også at vi har et tett samarbeid med Den Norske Kirke via SMM (Samarbeid Menighet og Misjon) og andre frittstående kirker i Norge. Vi har også et samarbeid med Oslo Nepali Church, hvis medlemmer er kristne nepalere bosatt i Norge.

Sammen vil vi fortsette å sette HimalPartners varige spor - både i Norge og i Himalaya.

 

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Matt 28,18-20

På hvilken måte kan vi samarbeide?

Høres noe av dette interessant ut for deg? I såfall må du gjerne ta kontakt!