Skip to content

Enhet og misjon er viktig i den verdensvide kirke. Vi er én kirke med ett oppdrag. Skapt, døpt og sendt for å kjempe for en mer rettferdig verden.

Som misjonsorganisasjon forplikter vi oss til å følge Jesu eksempel - både i Himalayaregionen, men også i Norge. Misjon er i endring og vi har også måttet tilpasse oss den nye tid. Det er ikke lenger "oss" på bedehuset eller i kirka som skal hjelpe "dem" på "misjonsmarken", men et "vi" som et globalt, kristent fellesskap med ansvar for hverandre.

Dette innebærer at vi samarbeider tett med ulike kirker og kristne i Nepal og Kina. Men det betyr også at vi har et tett samarbeid med Den Norske Kirke via SMM (Samarbeid Menighet og Misjon) og andre frittstående kirker i Norge. Vi har også et samarbeid med Oslo Nepali Church, hvis medlemmer er kristne nepalere bosatt i Norge.

Sammen vil vi fortsette å sette HimalPartners varige spor - både i Norge og i Himalaya.

 

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Matt 28,18-20

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

gudstjeneste i Sofienberg

Sangsangai: partnermenigheter i Norge

Partner: Samarbeid Menighet og Misjon i Den Norske Kirke (SMM)

Derfor: "Sangsangai" på nepali ligger tett opptil det norske begrepet "dugnad" eller "fellesskap". Nepali-kirkens arbeid knytter seg i stor grad til en diakonal praksis som har bidratt til å prege menighetsbyggingen i flere tiår. Kirken i Nepal står for samfunnsbyggende prosjekter som vannboring, utdanning og sjelesorg. Denne tankegangen vil vi bringe videre til menighetssamarbeidet i Norge.

Hva: HimalPartner har i flere år vært tilknyttet SMM-nettverket Samarbeid Menighet og Misjon i Den Norske Kirke. Sju medlemsorganisasjoner og Kirkerådet utgjør nettverket som jobber for å integrere misjonsprosjekter i menighetene. Menighetene knytter misjonsengasjementet opp til menighetenes eksisterende arbeid. To ganger i året sender vi ut nyhetsbrevet Sangsangai med tips og erfaringer fra andre menigheter. I tillegg kommuniserer vi på e-post og vi kommer gjerne på besøk!

HimalayaReiser

Partner: Reiseklubben HimalayaReiser

Derfor: Flere ønsker å se konkret hva vi jobber med i Nepal. Det er også et stort ønske fra vår side at folk reiser til landet fordi turisme fører til flere arbeidsplasser for nepalere. Reiser til Tibet har også forekommet, men ikke like ofte.

Vi ønsker at du skal bli kjent med og glad i landene vi jobber i.

Hva: HimalayaReiser drives på frivillig basis og personene bak har i flere år hatt tett tilknytning til HimalPartner - både som ansatte og frivillige. Reiselederne har i årevis etablert gode kontakter i Nepal, som tar i mot besøk fra Norge hvert eneste år. Aller mest populær er påsketuren som arrangeres til samme tid hvert år.

Påsken 2021 skal det også arrangeres egen reise for ungdommer og unge voksne.

Samarbeid med kristne, nepalske migranter

Samarbeidspartner: Oslo Nepali Church

Derfor: Det bor omtrent 500 nepalere i og utenfor Oslo. Noen av dem for korte studieopphold, andre mer langvarig. Flere har en kristen bakgrunn og det har med tiden oppstått et behov for et nepalsk kristent fellesskap i Norge. Vi ser også på oss selv som et mellomledd mellom nepalske og tibetanske kristne inn mot Den Norske Kirke, da vi i større grad forstår kulturen migrantene kommer fra. Dette gjør at vi får en viktig rolle knyttet til misjon i vårt eget land.

Hva: Oslo Nepali Church ble stiftet i september 2019, og menigheten møtes hver lørdag i Sofienberg kirke i Oslo. Vi har knyttet et gjensidig samarbeid med menigheten.

Logo_VarigeSpor_Mørkgrå_grå (002)

I hele Norge samarbeider vi med menigheter og frivillige som gjør det mulig å fortsette det gode arbeidet vi gjør. Sammen setter vi varige spor i Himalaya og i norske menigheter. 

Norgesarbeidet SMM

Besøk fra hovedkontoret til både ansatte og frivillige i Modum menighet, som har avtale med HimalPartner gjennom SMM.

tone og ektemann_norgesarbeid

"Et stort ønske fra meg er at flere arrangerer bruktklærmarked. Det er både inspirerende, samlende og gir gode resultater!"

Tone Rendahl Leithaug fra Averøya (mellom Molde og Kristiansund) er leder i lokal misjonsforening og misjonskontakt i kirka. Etter møtet med Bimala Pokharel i 2010, har lokalforeningen arrangert 5 bruktklærmarkeder i nærområdet. Pengene gikk først til et prosjekt som hjelper kvinner ut av trafficking (Higher Ground), mens det sist gikk til Matrika Devkotas organisasjon Koshish. Da samlet de tilsammen 63 000 kroner. Hennes engasjement inspirerte ektemannen Lars Olav, og paret reiste til Nepal med HimalayaReiser påsken 2018. Da bestemte Lars Olav seg for å ønske pengegaver til 60 årsdagen sin og at pengene skulle gå til gjenoppbyggingen av Nepal.

Oddny Aspenes bilde til namastebloggen

"Mitt ønske er at ungdomsturen vi arrangerer i 2021 skal bli vellykket!"

Oddny Aspenes jobber frivillig som reiseleder i HimalayaReiser. Hun driver reisebloggen Namastè i Tibetaneren og vil gjerne være din "mitra" (nepali for venn) på reise.