Alt HimalPartner er involvert i har som mål å være et redskap for Guds kjærlighet. Vårt ønske og vår bønn er å få være med og gi mennesker et håp for dagen i dag, for framtida og for evigheten.

Prosjektene i Himalaya har som sikte å være redskap for Guds kjærlighet. Dette kommer til uttrykk på forskjellige måter fra prosjekt til prosjekt.
I tillegg er vi involvert i nettverk og tidsavgrensede aktiviteter i nært samarbeid med kirken i Nepal.

I Norge er HimalPartner en av de sju misjonsorganisasjonene som, sammen med Kirkerådet, utgjør nettverket Samarbeid Menighet og Misjon (SMM). Gjennom dette samarbeidet har HimalPartner avtale med mellom 50 og 60 menigheter i Den norske Kirke.
Vi hjelper menighetene med å få et internasjonalt misjonsengasjement, slik Kirkemøtet har oppmuntret til.
Vi kan gi dere verktøy til å øke kunnskapen om misjon og engasjementet for misjon i DIN menighet.
Les mer her.
Kontakt oss på post@himalpartner.no eller ring 22 76 90 10.

Bethesda - ressurssenter for sjelesorg

Oppfølging av kirke og endringsagenter