I både Nepal og Kina er mental helse et tabubelagt tema. Det er forbundet med stor skam å være psykisk syk eller ha en psykisk lidelse. I Nepal er det ikke uvanlig at mennesker med ulike psykiske lidelser blir lenket fast eller buret inne. Kompetansen på mental helse er svært lav, dette gjelder også ansatte i helsevesenet. Det siste tiåret har HimalPartner jobbet med mental helse i Nepal, og gjennom våre partnere ønsker vi å fortsette å styrke rettsvernet og tilbudet innen mental helse.

Vi vet at en god barndom er viktig for en god mental helse. I både Nepal og Kina er det mange som har lite kunnskap om barn og unges psykososiale utvikling. En del steder blir ikke barndommen sett på som viktig i seg selv, den blir sett på som en forberedelse til voksenlivet.

Barn blir ikke lyttet til, og fysisk avstraffelse av barn er vanlig. Inn i denne konteksten har vi sett at foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Program (ICDP – se s. 2) har passet godt. ICDP har bidratt til at relasjonen mellom omsorgsgiver og barn forbedres, og programmet bidrar til en betydelig reduksjon i fysisk avstraffelse av barna. Vi ønsker at enda flere skal bli kjent med «ICDP-magien» og støtter derfor opp om videre utbredelse av dette programmet i både Nepal og Kina.

«Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?» Men kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.» (Matt 25.37-40)