Hvert 40. sekund tar noen livet sitt. 86 prosent av disse skjer i utviklingsland.

Psykiske lidelser oppstår når tanker, følelser og atferd går ut over sosiale relasjoner, funksjon i hverdagslivet, skolegang og arbeid. Studier tilsier at lidelsene er de
samme verden over, men at de kan ha ulikt uttrykk i forskjellige kulturer og samfunn.

I et land som Nepal er selvmord viktigste årsak til dødsfall blant kvinner i reproduktiv alder. Det er ikke uvanlig at mennesker med ulike mentale problemer blir lenket eller buret inne. Mental helse-feltet handler
blant annet om å gi en stemme til de stemmeløse, å fremme deres rettigheter og legge til rette for tjenester som møter deres behov. Det er særlig viktig at arbeidet er tilpasset den lokale kulturen. Et viktig anliggende i prosjektene er å bidra til at alle får en god barndom, hvilket er et bra utgangspunkt for god mental helse.

Prosjektene vi har i Nepal og Kina har som mål å gi enkeltmennesker verdighet og muligheten til å bidra til å bygge samfunnet opp. HimalPartners arbeid handler i stor grad om bevisstgjøring og opinionsdanning, både i Nepal og blant bistandsmyndigheter i Norge.

 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. 

Mat 11, 28-30