Skip to content

Hvert 40. sekund tar noen livet sitt. 86 prosent av disse skjer i utviklingsland.

Psykiske lidelser oppstår når tanker, følelser og atferd går ut over sosiale relasjoner, funksjon i hverdagslivet, skolegang og arbeid. Studier tilsier at lidelsene er de samme verden over, men at de har ulikt uttrykk i forskjellige kulturer og samfunn.

I et land som Nepal er selvmord viktigste årsak til dødsfall blant kvinner i reproduktiv alder. Mennesker med psykose blir lenket fast og buret inne. Mental helse-feltet handler altså om både en stemme til de stemmeløse, deres rettigheter og tjenester, men også behovet for kulturspesifikk kompetanse om hvordan mennesker tenker og handler. Ikke minst handler det om utvikling av mental kapital som en av løsningene på verdens kriser.

HimalPartners arbeid

Vårt arbeid har i all hovedsak handlet om bevisstgjøring og opinionsdanning, både i Nepal og blant bistandsmyndigheter i Norge. I 2012 etablerte vi en egen faggruppe for global mental helse i Norge. Prosjektene vi har i Nepal og Kina har som mål å gi enkeltmennesker verdighet og muligheten til å bidra til å bygge samfunnet opp.

 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. 

Mat 11, 28-30

MENTAL HELSE-PROSJEKTER I NEPAL

DSC02337

Ingen helse uten mental helse

Partner: United Mission to Nepal

Derfor: Det er anslått at 20 % av Nepals befolkning har en form for psykisk lidelse. Både kunnskap om mental helse og tilbud om behandling er mangelfullt. Spesielt gjelder dette landsbygda.

Hva: Fremmer mental helse i primærhelsetjenesten ved å gi opplæring om mentale lidelser. Et bedre helsetilbud til de som bor i distriktene.

 

Retten til et verdig liv

Partner: Koshish Nepal

Derfor: I Nepal opplever fortsatt psykisk syke stigmatisering og sosial utestenging.

Hva: Koshish jobber for at myndighetene skal ta ansvar for å implementere tilbud om behandling for mennesker med psykiske helseproblemer og deres pårørende. De jobber for åpenhet om mental helse og redusering av stigma.

Husly for sårbare kvinner

Partner: Koshish Nepal

Derfor: Det er høy forekomst av kvinner på gatene i hovedstaden Kathmandu. På gata er kvinnene fritt vilt for vold og seksuell trakassering. Kvinnene har havnet der av ulike årsaker. Noen er ofre for menneskehandel, andre er kastet ut av familie eller svigerfamilie. Alle deler de felles skjebne: de har ikke et trygt sted å komme til. Kvinner som sliter med psykiske problemer blir ofte lenket fast eller låst inne.

Hva: På krisesenteret får kvinner med psykiske problemer hjelp til å komme seg videre i livet. De får hjelp til diagnostisering, medisinsk behandling, traumeterapi og de reintegreres i samfunnet etter oppholdet. Senteret brukes også som modell mot nepalske myndigheter, slik at lignende tilbud kan oppstå andre steder i Nepal. Snart åpner et nytt senter utenfor Kathmandu, og det gir muligheter til å behandle flere på en bedre og mer langsiktig måte.

Fred og forsoning

Partner: United Mission to Nepal

Derfor: Familievold og voldsepisoder i lokalsamfunn er utbredt i Nepal. Den største faren er at det fører til konflikter og motsetninger mellom etniske grupper, ulike kaster og i lokalsamfunn på grensen til India.

Hva: UMN driver med forebyggende arbeid mot konflikter. Gjennom dialog og gruppesamlinger for lokale ressurspersoner gis det opplæring og hjelp til konflikthåndtering, forsoning og forandring.

 

Foreldreveiledning (ICDP)

Partner: Early Childhood Education Center (ECEC)

Derfor: Foreldre og nære omsorgsgivere er de viktigste personene i oppveksten til et barn. Likevel mangler mange kunnskap, og kulturen støtter ikke nødvendigvis alltid det som er best for barn under utvikling. Oppdragervold er blant annet ikke uvanlig.

Hva: International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke dem i rollen. ECEC har i flere år arbeidet med foreldreveiledning, som har til mål å bedre relasjonen mellom foreldre og barn. Dette er viktig i et land der oppdragervold ikke er uvanlig. Resultatet har vært at flere foreldre har sluttet å bruke vold i oppdragelsen. Foreldre forteller historier om at barna endrer seg få uker etter at de har endret praksis hjemme. Målet er å få myndighetene til å implementere ICDP i sine programmer, og at andre organisasjoner tar det i bruk i Nepal.

En bedre skolehverdag

Partner: Education Horizon Nepal (EHN)

Derfor: Mange lærere og førskolelærere i Nepal mangler pedagogisk utdanning og undervisningen er ofte preget av gjentagelser og hard disiplin.

Hva: EHN arbeider for å gi lærere og førskolelærere en pedagogisk tilnærming som fremmer barnets tidligere utvikling. Med barnets behov og ressurser i sentrum, arbeider de for å styrke deres faglige kompetanse, og hjelpe dem til å se verdien i deres jobb.

Sjelesorg i kirkene i Nepal

Partner: Bethesda ressursenter for sjelesorg

Derfor: Rask kirkevekst gjør at mange blir kirkeledere i ung alder og med mangelfull opplæring. Ikke minst utfordres de i sitt arbeid med sjelesorg, trosopplæring og menighetsliv. Det er også et behov for utdannelse i praktisk teologi og sjelesorg.

Hva: Senteret tilbyr retreat og grunnleggende opplæring i sjelesorg rundt i hele Nepal til pastorer, diakoner, kvinnelige ledere og ungdomsledere.

 

Håpets senter

Partner: Asha Bal Bikash Sewa (ABBS)

Derfor: Barn og ungdom med funksjonsnedsettelser har det vanskelig i Nepal. De utsettes for stigmatisering og deres behov og rettigheter blir ikke ivaretatt. Foreldre møter fordømmelse framfor forståelse. Noen blir ekskludert fra familien og lokalsamfunnet hvis de får et barn med spesielle behov. Det anses som dårlig karma og straff for handlinger gjort i tidligere liv.

Hva: Dagsenteret gir barn og ungdom mulighet til å utvikle sine talenter og oppnå sitt potensiale. Foreldre får veiledning og opplæring i hvordan best legge til rette for barnet. Nå gis også unge voksne, som har vokst opp på dagsenteret, enkel yrkestrening.

MENTAL HELSE-PROSJEKTER I KINA

MENTAL HELSE KINA

Foreldreveiledning (ICDP)

Partner: Christian Action (CA)

Derfor: I Kina blir barndommen sett på som en forberedelsestid for voksenlivet. Barndom har ofte ikke verdi i seg selv. En streng oppdragelse og skyhøye krav på skolen møter derfor mange barn og unge. Dette kan i mange tilfeller skade relasjonen mellom foreldre og barn.

Hva: Gjennom blant annet ICDP får omsorgspersoner kursing i hvordan en kan oppdra barn gjennom dialog. Kursene forteller hvor viktig det er å gi kjærlighet og omsorg.

Radio Gaweylon

Partner: Gaweylon

Derfor: For å bringe evangeliet til Tibetanerne og spre kunnskap om temaer innen helse, kultur og utdanning. Temaer knyttet til alkohol, hygiene, HIV/Aids er eksempler på hva det er behov for å formidle i regionen.

Hva: Gaweylon, som betyr "Gode nyheter" på tibetansk, er et prosjekt som deler evangeliet gjennom radio, lyd og video, litteratur, oppfølging, personlige besøk og rådgivning. Prosjektet har en helhetlig profil. Aktuelle temaer relatert til helse, kultur og utdanningsmateriell deles også gjennom radio, litteratur og CD-er. Medisinsk hjelp og hjelp til grunnleggende behov gis til fattige og eldre. Fattige barn får klær og pedagogisk hjelp til å komme seg videre i livet. Ungdommer med vanskeligstilt bakgrunn får opplæring i yrkesfag/kontorfag, som igjen skal hjelpe dem å stå på egne ben.

Følgesvenn_logo_sort_grå_grønn_hvitbakgrunn

Vil du bli fastgiver med mental helse i fokus, kan dette bli dine følgesvenner.

Kamala-fra-Koshish

"Jeg vil gjøre en innsats for kvinner på gata. En gang var det jeg som trengte hjelp."

Kamala har en fortid som gatebarn og gatekvinne i Kathmandu. Etter å ha banket på dørene til ulike krisesentre uten hjelp, fikk hun etterhvert husly hos Koshish. Nå jobber hun fulltid med informasjon og innsamlingsarbeid på kontoret til Koshish.

Sangita

"Majoriteten av de kvinnene vi har gitt behandling har psykiske lidelser direkte knyttet mot vold i hjemmet."

Sangita er utdannet psykolog og arbeider på Koshish

Hans Kristian på et av hans prosjektbesøk

"Styrker vi foreldrene, styrker vi også barna"

Hans Kristian er utdannet psykiater. Han er med i HimalPartners mental helse-utvalg og har vært med å utarbeide kvalitet og innhold i prosjektene.