Skip to content

Mennesker med psykiske lidelser er av samfunnets mest sårbare. Det er påvist en sammenheng mellom nedsatt psykisk helse og viktige utviklingsindikatorer som utdanning, samfunnsdeltakelse og næringsutvikling. Mange opplever stigmatisering og diskriminering. I land med få behandlingstilbud, kan mennesker med psykose- og demenslidelser bli låst inne, bundet fast, satt i bur eller bli fengslet. Disse pasientene har ikke kapasitet til å fronte sin egen sak, og kommer derfor altfor ofte bakerst i køen når ressurser skal fordeles. I Nepal har vi i flere år arbeidet for mental helse på mange ulike felter.

Hva er vi engasjert i?

Retten til et verdig liv_alt 1 Jim Lindquist_nettsiden

Nepal

Retten til et verdig liv

Nasjonal partner: Koshish

Hvorfor: I Nepal opplever fortsatt psykisk syke stigmatisering, diskriminering og sosial utestenging.

Hva: Koshish jobber for at myndighetene skal ta ansvar for å implementere tilbud om behandling for mennesker med psykiske helseproblemer og deres pårørende. De ønsker å øke åpenhet om mental helse og redusere stigmatisering.

Håpets senter_Mariann Aspenes Tepu_nettssiden

Nepal

Dagsenter for funksjonshemmede barn

Nasjonal partner: Håpets senter (ABBS)

Hva: Funksjonshemmede barn og unge i Nepal har det vanskelig, og deres behov og rettigheter blir ikke ivaretatt.

Hvorfor:  Dagsenter som gir barn mulighet til å utvikle sine talenter og nå sitt potensial. Foreldre får veiledning og opplæring i hvordan best legge til rette for barnet.

Sjelesorg i kirkene_Mirjam Bergh_nettsiden

Nepal

Sjelesorg i kirkene

Nasjonal partner: Bethesda ressurssenter for sjelesorg

Hva: Rask kirkevekst stiller lederskapet overfor store utfordringer i forhold til sjelesorg og trosopplæring og menighetsliv, og det er et behov for utdannelse i praktisk teologisk og diakoni.

Hvorfor: Senteret tilbyr retreat og grunnleggende opplæring i sjelesorg rundt i hele Nepal til pastorer, diakoner, kvinnelige ledere og ungdomsledere.

Fred og forsoning_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden

Nepal

Fred og forsoning

Nasjonalpartner: United Mission to Nepal (UMN)

Hvorfor: Familievold og voldsepisoder er utbredt i Nepal. Den største faren er at det bryter ut nye konflikter og motsetninger mellom etniske grupper, mellom ulike kaster og i lokalsamfunn på grensen mot India.

Hva: UMN driver med forebyggende arbeid mot vold. Gjennom dialog og gruppesamlinger for lokale ressurspersoner gis det opplæring og hjelp til konflikthåndtering, forsoning og forandring.

Foreldreveiledning_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden

Nepal

Foreldreveiledning (ICDP)

Nasjonal partner: Early Childhood Education Center (ECEC)

Hvorfor: Mange nepalske foreldre og personer med omsorgsansvar for barn har manglende eller lite kunnskap om barnas tidligste utvikling.

Hva: Gjennom et internasjonalt foreldreveiledningsprogram (ICDP) gis opplæring som fokuserer på bedre relasjon mellom barn og omsorgsgivere gjennom praktisk arbeid, teoretisk kurs og selvrefleksjon.

En bedre skolehverdag_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden

Nepal

En bedre skolehverdag

Nasjonale partner: Early Childhood Education Center (ECEC) og Educational Horizon Nepal (EHN)

Hvorfor: Mange lærere og førskolelærere i Nepal mangler pedagogisk utdannelse og undervisningen kan være preget av repetering og disiplinering.

Hva: ECEC og EHN arbeider for å gi lærere og førskolelærere en pedagogisk tilnærming, tilpasset barnets utviklingsnivå. De arbeider for å styrke deres faglige kompetanse, og hjelpe dem til å se verdien i deres jobb.

Ingen helse uten_Mariann Aspenes Tepu_nettsiden

Nepal

Ingen helse uten mental helse

Nasjonal partner: United Mission to Nepal (UMN) bidrar

Hvorfor: Det er anslått at 20 % av Nepals befolkning på rundt 30 millioner mennesker har en form for psykisk lidelse.

Hva: United Mission to Nepal (UMN) driver utstrakt opplæring for at folk skal lære mer om symptomer på mentale lidelser.