Foreldreveileding (ICDP) - Kina

Nasjonal partner: Enkelmannsforetak

Prosjektansvarlig: En tidligere prosjektleder

Hva: Tilby opplæring veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme) og deretter gi kursing til foreldre i kommunikasjonen med barna gjennom selvrefleksjon og praktiske oppgaver.

Hvorfor: Foreldre er de viktigste personene i oppveksten til et barn. Programmet skal brukes i et område med mye restriksjoner. Det er et program som vekter kjærligheten mellom generasjoner.

Resultat: Prosjektet starter med opplæring i 2020.