Global mental helse på norsk bistandsagenda - Norge

Hva: HimalPartner har siden 2010 arbeidet med å få global mental helse på den norske bistandsagendaen.
I dag har flere organiasjoner inkludert norske myndigheter løftet tema. HimalPartner er aktivt med og bidrar med praksis i Nepal og debatt om hvordan integrere psykisk helsevern i utviklingslands helsesystem, om behovet for stedegen kompetanse og om å møte utfordringene i sårbare stater.

Hvorfor: Mental helse er en av verdens glemte kriser.

Resultat: HimalPartner initerte i 2010 Nettverk for Global Mental Helse i Norge. I dag er flere organisasjoner med.
Høsten 2019 lanserte norske myndigheter en strategi for ikke-smittsomme sykdommer som inkluderer mental helse.

Nettside til Nettverk for Global Mental Helse i Norge www.globalmentalhelse.no.