Sårbare barn og unge voksne i Qinghai - Kina

Nasjonal partner: Christian Action (CA)

Prosjektansvarlig: Ada Lin

Hva: Omsorgsgivere på internatene og ungenes foreldre blir tilbudt veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme) som et verktøy i kommunikasjon med barna.
De eldste barna på internatene blir tilbudt yrkesutdanning og arbeidsformidling etter en egen model.

Hvorfor: Barne på internatene er av forskjellige grunner de sårbare barna i samfunnet. Målet er at de fra de er små kan utvikles til selvstendige individer med tro på fremtiden sin.

Resultat: Prosjektet starter i 2020, men Chrisitan Action har 20 års erfaring å vise til med yrkesutdanning og arbeidsformidling i Hong Kong etter Vietnam flykningekrisen.