Transitsenter tilbake til samfunnet - Nepal

Nasjonal partner: Koshish

Prosjektansvarlig: Laksman Nath. Matrika Devkota

Hva: Koshish tilbyr kvinner med pyskiske problemer hjelp med diagnostisering og medisinering på Transit senteret. Deretter hjelper de kvinnene tilbake og assisterer familie og lokalsamfunn i overgangen.

Hvorfor: Mange sårbare og syke kvinner havner på gata der de lett blir offer for overgrep og farer - og blir ytterligere syke.

Resultater: Koshish har med støtte fra flere steder i verden, ikke minst fra den opprinnelige støttegruppen på Sørlandet, bygget opp en nøktern, men faglig sterkt senter. Over 400 kvinner er allerede blitt hjulpet.
Med midler fra Framnes elevenes misjonsprosjekt og gjennom HimalPartner, kunne Koshish i 2018 kjøpe eiendom til å bygge et mer egnet sted for senteret. Fra 2020 vil HimalPartner også være med å støtte senteret med mål å teste ut en modell som også myndighetene kan se til, for hvordan mennesker med psykiske problemer kan reintegreres i samfunnet