Skip to content

Arbeid til alle!

HimalPartner har en særegen historie. Vi var tidlig ute med å arbeide for bærekraftig verdiskapning i Himalaya. Det startet med vannkraft og industribygging på 1960-tallet. Allerede ved etablering av det første vannkraftverket Tinau så man behovet for lokal praktisk kompetanse. I 1963 ble yrkesskolen Butwal Technical Institute (BTI) etablert. Institusjonen har siden den gang utdannet folk innen elektro - og mekaniske fag. Unikt for BTI er at mer enn 20 % av lærlingene er jenter. Man er også så og si garantert jobb i etterkant, takket være det gode ryktet BTI har opparbeidet seg.

I 2019 startet vi prosessen med opprustning og modernisering av BTI. CNC (datastyrt produksjon) og byggfag ble lagt til pensum for å imøtekomme behovene i arbeidslivet. Gjennom samarbeidet med Knarvik Videregående skole og frivillige med teknisk kompetanse har dette vært mulig å realisere.

Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) er HimalPartners enhet for næringssatsning i Himalaya. I synergi med HimalPartners arbeid skal SHS primært fokusere på å komme lokalbefolkningen til gode, gjennom investeringer hovedsakelig i entreprenørskap, fornybar energi og utdanningsinstitusjoner.

Vi vil også arbeide videre med entreprenørskap i Kina. I Tibet-regionen sørget prosjektet CYAK for at yak-bønder fikk en rettferdig pris for ull de produserte. Dette skapte også nye arbeidsplasser knyttet til produksjonen av klær. HimalPartner tilrettelegger for kontaktpunkt inn mot norsk næringsliv.

Christian Action (CA) jobber også med arbeidstrening og bistår med å knytte sammen arbeidstakere som har mottatt kurs, samt kurs innenfor entreprenørskap.

Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset.

Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.

Mat 7, 24-25

Næringsprosjekter i Nepal

ARBEID TIL ALLE

Næringsprosjekter i Nepal og Kina

Partner: Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS)

Derfor: Ufrivillig tap av lønnet arbeid medfører ikke bare økt risiko for tap av bolig, ernæring og mulighet til å sende barn på skolen, men også en helserisiko. Som gruppe har arbeidsledige økt risiko for dødelighet. I Nepal lever ca 2,9 millioner mennesker for mindre enn 17 NOK daglig. En jevnere fordeling av økonomisk vekst og et mer inkluderende samfunn er av de viktigste verktøyene for å utrydde fattigdom og nå FNs bærekraftmål nummer 1.

Hva: SHS har som formål, gjennom investeringer og faglig rådgivning på forretningsmessig grunnlag, å fremme utvikling som gir økonomisk, teknologisk, sosial og miljømessig verdiskapning i Himalayaregionen. Endelig mål er at det skal styrke levevilkårene til den fattige del av befolkningen og gi dem en opplevelse av menneskeverd gjennom sysselsetting, økt inntekt og bedre tilgang på tjenester.

 

Entreprenørstøtte i Nepal

Partner: Small Entrepreneur Support Initiative (SESI-I)

Derfor: Arbeidsledighet er et betydelig problem i Nepal, og hver dag reiser 1600 unge til utlandet, hovedsakelig til Gulfen og Malaysia, for å få jobb. Det antas at mer enn 3,5 millioner nepalere er arbeidsimmigranter, og hver dag mister 2 mennesker livet i gjennomsnitt, i all hovedsak som følge av dårlige arbeidsforhold.

Flere ønsker å etablere seg i Nepal igjen, starte sine egne små foretak eller utvide. Mange har jobbet i utlandet og vil ta med kunnskapen derfra og hjem. I det tradisjonelle bankvesenet møter mange entreprenører begrensninger som hindrer vekst.

Hva: SESI-Nepal (datterselskapet til SESI-I) er i ferd med å få igjennom sin registrering, for å kunne tilby lån og rådgivning for entreprenører i start - og utvidelsesfasen, med oppstart i Kailali, på grensen til India.

Praktisk yrkesopplæring for unge

Partner: Butwal Technical Institute (BTI)

Derfor: Nepal har behov for kvalifisert arbeidskraft innen bygg - og mekaniske fag for effektivt å imøtekomme etterspørselen fra industri - og vannkraftsektoren. Studentene har behov for praksis og sammenkobling til næringslivet for videre jobbmuligheter.

Hva: BTI har praksis hos bedriftene som en del av utdannelsen for å gi relevant og praktisk læring og nærhet til industrien. BTI øker sin kapasitet som institusjon gjennom medarbeidere, nye fag og opprustning av infrastruktur. Gjennom HimalPartner bidrar Knarvik Videregående Skole med opplæring innen teknisk kompetanse, erfaringsutveksling og pensumutvikling. Som del av synergieffekten mellom HimalPartner og Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) utarbeides det en masterplan for å se næringsmulighetene til BTI for å sikre fremtidig bærekraft.

Næringsprosjekter Kina

shutterstock_1015153951

Arbeidsformidling for unge

Partner: Christian Action (CA)

Derfor: I Kina er et av fem barn etterlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide. Barna på internatene er de sårbare barna i samfunnet. Målet er at de skal bli trygge voksne med tro på egen fremtid og ha ferdigheter til å få et lønnet arbeid.

Hva: De eldste barna på de halv-statlige internatene blir tilbudt yrkesutdanning og arbeidsformidling etter en egen modell som er prøvd ut av Christian Action i Hong Kong. Ved kartlegging av behov for arbeidskraft og å matche det med ungdommens kompetanse og interesse, kan CA skreddersy yrkesopplæring som er tilpasset arbeidsgivernes behov.

Endringsagenter på Platået

Partner: Lokale kontaktpersoner

Derfor: Det tibetanske platå er starten på de tre største elvene i Asia og kinesiske myndigheter har høy bevissthet på bevaring av natur i områdene, derav har de fleste av våre prosjekter vært knyttet mot miljø og sysselsetting. HimalPartner har alltid hatt kallet til å arbeide i de tibetanske områdene i Kina, men ytre omstendigheter har gjort det vanskelig med årene. For å kunne drive et godt arbeid, er det viktig med dyktige lokale medarbeidere. Det tar lang tid å bygge opp relasjoner, særlig når HimalPartner per dags dato ikke har utsendinger der. Dermed finner vi andre former for oppfølging av disse endringsagentene, samtidig som det sonderes etter nye prosjekt, særlig innen miljø.

Hva: HimalPartner følger opp nye og tidligere kontakter i deres prosjekt og virke ved å tilrettelegge for studieturer, utveksling av fagkompetanse og personlig oppfølging/medvandring.

Følgesvenn_logo_sort_grå_grønn_hvitbakgrunn

Vil du bli fastgiver med næring i fokus, kan dette bli dine følgesvenner.

IMG_8077

"Rettferdig lønn til alle er noe man ikke kommer bort fra. Veien ut av fattigdom må gå gjennom å gi folk en inntekt de kan leve av."

Tsultrim er en av entreprenørene vi har støttet i Tibet. Han etablerte et kooperativ for tibetanske nomader som solgte ull fra yak-okser. Takket være Tsultrims prosjekt fikk bøndene en lønn å leve av, noe som f.eks. førte til at de kunne tilby barna sine mer skolegang enn før.

Jostein Holm_foto Ole Andreas Husøy_KPK beskåret

"Jeg har med egne øyne sett at det ikke er arbeid til alle i Nepal."

I nesten 50 år, både som ansatt og frivillig, har Jostein Holm vært engasjert i HimalPartners arbeid i Nepal. Han mener det er viktig å skape små, bærekraftige bedrifter ute i distriktene.

Kusum

"Selvom jeg har giftet meg, har jeg fortsatt planer om å stå på egne ben økonomisk."

Kusum er elev ved BTI og planlegger å starte egen bedrift etter endt utdannelse. Hun er 23 år og gift, men ønsker ikke å trekke seg tilbake fra arbeidslivet som mange andre gifte kvinner gjør. Utdanningen gir Kusum en lønn og leve av og derfor bedre framtidsutsikter.