Skip to content

Vår satsning

Næring & entreprenørskap

Folk som er bosatt i Himalayaregionen er ofte sysselsatt i jordbruk. Faktorer som befolkningsvekst og klimaendringer truer livsgrunnlaget for mange. Å basere sin inntekt på landbruk er også svært sårbart, da man er avhengig av gode avlinger.
For mange i Nepal blir løsningen å flytte til byene for å skaffe arbeid, eller rett og slett forlate landet. Ikke alle får et bedre liv.
Nepal har også bruk for kompetente folk til å bygge opp en stabil økonomi og velferd i landet. Dersom de ressurssterke og kompetente forlater landet, blir det vanskelig.
På den tibetanske høysletta i Kina mangler nomadene både utdannings - og jobbmuligheter for å lykkes. I begge land arbeider vi for å skape bedre vilkår for folk. Ved å bidra til at små, bærekraftige bedrifter skapes ute i distriktene, bidrar vi til at folk får bedre muligheter og kan tilføre lokalsamfunnet sitt noe positivt.
........
«HimalPartner er en av de beste eksponenter for tradisjonen fra Hans Nielsen Hauge»
Professor Ola Grytten, Norges Handelshøyskole

Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS)

HimalPartners spesielle historie med kraftutbygging og yrkesopplæring som sentrale aktiviteter fra begynnelsen har gjort at organisasjonen har tiltrukket seg mange ingeniører og økonomer. Næringsarbeidet som ble utført ved hjelp av disse støttespillerne ble i 1997 konsentrert i Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp.

SHS’ formål er gjennom investeringer og faglig rådgiving på forretningsmessig grunnlag fremme en utvikling som gir økonomisk, teknologisk, sosial og miljømessig verdiskapning i Himalayaregionen. Endelig mål er at det skal styrke den fattige del av befolkningens levevilkår og opplevelse av menneskeverd gjennom sysselsetting, økt inntekt og bedre tilgang på tjenester.

- Stiftelsens vedtekter, 2018

Stiftelsens datterselskaper:

Small Enterprise Support Initiative

SESI International
Nettside Næring_Norge

Støtteprogrammet Small Entrepreneur Support Initiative (SESI) vil oppmuntre og støtte entreprenører som har en forretningsidé og har mot til å sette den ut i livet.

 

Interkraft Nepal Industrial

IKNI
bygge dame_redigert

HimalPartner startet allerede i 1965 en yrkesskole i Butwal og var deretter ansvarlig for flere kraftverkutbygginger.

 

 

 

Interkraft Nepal

IKNN
Andikhola. Foto: peter Grubyi

HimalPartner startet allerede i 1965 en yrkesskole i Butwal og var deretter ansvarlig for flere kraftverkutbygginger. Det har gitt oss erfaring og kompetanse som vi viderefører i dagens Nepal.

Hvor er næringsengasjementet vårt?

NEPAL

HimalPartner startet allerede i 1965 en yrkesskole i Butwal og var deretter ansvarlig for flere kraftverkutbygginger. Det har gitt oss erfaring og kompetanse som vi viderefører i dagens Nepal.

Vi er involvert i prosjekter for å gi unge i Nepal reelle sjanser til å få seg arbeid, vi arbeider for at landsbybefolkningen skal få del i velferdsgodene og oppmuntrer og støtter entreprenørene.

Andikhola_form

TIBETANSKE OMRÅDER I KINA

HimalPartners prosjekter på den tibetanske høysletta har alle et element av næringsutvikling i seg.

Vi står sammen med nomadene på høysletta i å bevare naturen og klimaet, å ta vare på deres tradisjoner og å utvikle bærekraftig turisme og annen næring.

Tibetan women perform a traditional dance during a function to mark Lhosar or Tibetan New Year, at Bhirkuti School in Bouddha, Kathmandu on Thursday, February 11, 2016. Photo: Skanda Gautam

NORGE

HimalPartners spesielle historie med kraftutbygging og yrkesopplæring som sentrale aktiviteter fra begynnelsen har gjort at organisasjonen har tiltrukket seg mange ingeniører og økonomer.

For 2016 – 17 har organisasjonen fått tildelt midler for Fagutvikling innenfor næring som bistandsarbeid. En stilling er opprettet for å arbeide med dette. I tillegg har organisasjonen tette bånd til Stiftelsen Hjelp til selvhjelp Nepal og HimalPartner Holding.

Her møter Tone og hennes venner Bimala i Nepal. Bildet er tatt i butikken til Higher Ground. HimalPartner var med å støtte dette prosjektet tidligere.