Skip to content

 HimalPartner har arbeidet i Nepal siden 1950-tallet med utvikling av vannkraft, industri, utdanning og helsearbeid. Vi støtter også opp om kirken i Nepal ved å tilby dens ledere utdannelse i sjelesorg. Vi er en av flere kristne organisasjoner som er samlet under paraplyorganisasjonen United Mission to Nepal.

 

Fakta om Nepal

Nepal er med sine 147 181 km2 et fjelland med mindre enn halvparten av Norges areal. Likevel bor det seks ganger så mange mennesker der, 30 millioner.
Politisk er situasjonen ustabil. Etter å ha vært et hindukongedømme i 240 år, ble landet erklært en sekulær republikk i 2008. Lov og orden er en stor utfordring da ressurser til å bekjempe korrupsjon og kriminalitet er begrenset. Landet står ovenfor utfordringer etter jordskjelvkatastrofen i 2015 som satte landet tilbake utviklingsmessig, og med en pågående blokade (pr januar 2016) som gir stor økonomisk tap.

 

Den nepalske kirke
Den nepalske kirke har vokst frem med relativt liten påvirkning fra vesten. Det har ført til et sterkt nasjonalt eierskap. Da staten åpnet landet for utlendinger på 1950-tallet satte de som forutsetning at de ikke skulle evangelisere. Siden da har kirken vokst fra null til ca 1,5 mill. (uoffisielle tall). Offisielt er 85 % av befolkningen hinduer og nesten 10 % buddhister (2015).

kart-nepal

Satsningsområder

Elektrikerlærlinger ved Butwal Technical Institute (BTI), som HimalPartner startet på 60-tallet

Nepal

Næringsutvikling

HimalPartner startet allerede i 1965 en yrkesskole i Butwal og var deretter ansvarlig for flere kraftverkutbygginger. Det har gitt oss erfaring og kompetanse som vi viderefører i dagens Nepal. Vi er involvert i prosjekter for å gi unge i Nepal reelle sjanser til å få seg arbeid, vi arbeider for at landsbybefolkningen skal få del i velferdsgodene og oppmuntrer og støtter entreprenørene.

Mental helse_lysnet_smalt

Nepal

Mental helse og utdanning

HimalPartner er opptatt av et varmere samfunn, at familier, nabolag og lokalsamfunn kan leve sammen, ivareta hverandre og bygge god helse.

Derfor er psykisk helse et viktig begrep og synlig i mange av våre prosjekt. Vi vil bidra til at hele mennesket blir ivaretatt.