Skip to content

 HimalPartner har arbeidet i Nepal siden 1950-tallet med utvikling av vannkraft, industri, utdanning og helsearbeid. Vi støtter også opp om kirken i Nepal ved å tilby dens ledere utdannelse i sjelesorg. Vi er en av flere kristne organisasjoner som er samlet under paraplyorganisasjonen United Mission to Nepal.

 

Fakta om Nepal

Nepal er med sine 147 181 km2 et fjelland med mindre enn halvparten av Norges areal. Likevel bor det seks ganger så mange mennesker der, 30 millioner.
Politisk er situasjonen ustabil. Etter å ha vært et hindukongedømme i 240 år, ble landet erklært en sekulær republikk i 2008. Lov og orden er en stor utfordring da ressurser til å bekjempe korrupsjon og kriminalitet er begrenset. Landet står ovenfor utfordringer etter jordskjelvkatastrofen i 2015 som satte landet tilbake utviklingsmessig, og med en pågående blokade (pr januar 2016) som gir stor økonomisk tap.

kart-nepal