I GODE OG ONDE DAGER.
HimalPartners arbeid i Nepal kan nesten sammenlignes med et langt og trofast ekteskap. I over 80 år har vi arbeidet med utvikling av vannkraft, industri, utdanning
og helsearbeid. Vi arbeider sammen med lokale partnere og endringsagenter som ønsker å gjøre en innsats for å bygge opp landet sitt.

 

ARBEID TIL ALLE

Nepal er et av verdens fattigste land. Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker, og en stor andel er underernærte. Andelen mennesker som lever i absolutt fattigdom har gått ned de seneste årene, men fortsatt har mange det vanskelig. Gjennom vannkraft - og industriprosjekter bidrar vi til å skape arbeidsplasser i Nepal. Målet er å gi like muligheter til alle. Det er et langt lerret å bleke.

MENTAL HELSE

Blant kvinner i alderen 15-49 år er selvmord den vanligste dødsårsaken. Behandlingstilbudene for psykisk syke er nærmest ikke-eksisterende. Det er en stor skam knyttet til psykisk sykdom og funksjonsnedsettelser i Nepal, da dette ofte forbindes med dårlig karma fra tidligere liv. I visse tilfeller blir mennesker lenket fast i kjetting eller låst inne i trange bur.

Vi tror at alle har et iboende ønske om å bidra for sitt lokalsamfunn. Noen får ikke utnyttet ressursene de har til fulle. Psykiske problemer kan sette folk tilbake, og i mange tilfeller umyndiggjøre dem. Ved hjelp av mental helse-prosjekter vil vi hjelpe og styrke de som lider.

NEPAL

Så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

*1. Korinterbrev 13*

BLI FØLGESVENN I DAG!


VI ER IKKE I MÅL FØR DET GIS LIKE MULIGHETER TIL ALLE.

NEPAL TRENGER DEG.