Arne Kjell Raustøl: Trygghet

arne-kjell_liteArne Kjell Raustøl er landsstyreleder i HimalPartner.

Når jeg ser tilbake på 2016 fylles jeg med usikkerhet i forhold til alt som har skjedd for våre samarbeidspartnere både i Nepal og Tibet; katastrofer og forfølgelse, usikkerhet for det som skjer på høyt politisk nivå i verden; en endring bort fra kristne verdier mot større fokus på makt og grådighet.
Men også trygghet ved at vi fortsatt har frihet til å engasjere oss i arbeidet og at vi sammen med våre medarbeidere kan være viktige ledd for å bringe ut evangeliet.

Mitt juleønske for HP må derfor være at julen skal bringe oss nærmere Jesus og at Han får inspirere hele nettverket til en fortsatt innsats for medmennesker og Evangeliet.