Bevar hjertet

leder

En gang i uka forvandles HimalPartners kontor til et treningsstudio i 7 minutter. Hele gjengen gjør sit-ups, push-ups, planker og splithopp. «Seven minutes workout» er et program som gjennomgår et ganske hardt treningsopplegg på 7 minutter.

Terje portrett2Terje Holmedahl – Redaktør, Tibetaneren

Første gangen var under stabsdagene i fjor. Silje skulle ha åpningsandakt første dagen. Hun leste fra Ordsp. 4.23: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» Utleggelsen var; nå skal vi trene litt, dere! Full innsats fra generalsekretæren på bildet.

For meg som hadde gått på søndagsskolen på femtitallet, var dette en overraskende vri på et svært kjent bibelord. Vi pleide å synge «Vær forsiktig lille barn hva du ser…» Det å bevare hjertet var utelukkende en åndelig øvelse, – å motstå fristelser og leve i lyset. Det var tankevekkende å bli minnet på at hjertet, – blodpumpa – , er det viktigste organet vi har å ta vare på, for livet utgår faktisk fra det!
Det er ingen motsetning i det å være opptatt av mitt åndelige liv og det å ta vare på denne fine innretningen som banker og pumper hvert øyeblikk så lenge vi lever.

Jeg tenker det er enda et aspekt ved det å bevare sitt hjerte, forklart med Rom 12.1: «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.» Vi kan bli så opptatt av vårt indre åndelige liv at vi blir selvopptatte og glemmer at vi er her på jorda for å være et medmenneske. Og vi kan være så opptatt av å trene at vi blir selvopptatte og bare har øye for hva app’en sier oss vi har oppnådd i dag. Vi er skapt til fellesskap med Gud og hverandre. Vi er ment for å tjene hverandre med de gaver og evner vi har fått. Da trenger vi et hjerte som er vel bevart, for livet utgår fra det.