Bli musikalsk brobygger

Musikalske brobyggere er et kulturutvekslingsprogram for deg som er i alderen 15-35 år. Brobyggerarbeidet kan også knyttes til ungdomsarbeidet i våre partnermenigheter. Vi blir kjent med hverandre og de ulike tradisjonene gjennom musikk, dans og teater. Her får du mer info om hvordan du kan bli en del av vårt arbeid.

Vi har utviklet et materiale som kalles “Verden i en salmebok”. Det er den klassiske salmemusikken som er i fokus, men vi er likevel ikke fremmed for nye impulser. I «Verden i en salmebok» fortelles historier om de ulike salmenes opprinnelse og vi blir ekstra godt kjent med dem. Dette åpner en dør til verden utenfor, for salmene har opprinnelse i flere ulike land. 

Klikk her for trosopplæringsmateriale

I nepalsk kontekst har det de siste årene skjedd en aldri så liten revolusjon i produksjon av kristne sanger. Kristne i Nepal har funnet sin musikalske identitet, og i likhet med den norske er også dette en blanding mellom det globale og det lokale.

I grensesjiktet mellom det norske, nepalske og det internasjonale finner vi midtpunktet. Vi arrangerer turer både i Norge og Nepal, og ønsker samtidig at alle våre deltakere skal bli kjent med HimalPartners arbeid og historie.

Musikalske brobyggere blir deretter oppfordret til å bidra med frivillig arbeid inn mot HimalPartners partnermenigheter og andre kreative krumspring som ellers ville oppstå!

Bli brobygger!

Fyll ut skjema her og meld deg på

Kontakt oss for samarbeid i menighet

Send e-post til line.konstali@himalpartner.no

Inviter oss til samarbeid. Dersom du jobber eller er frivillig i en menighet som ønsker å arrangere en brobyggerhelg, så ta kontakt. Da må du selv bidra med musikalske folk i ditt nærmiljø, og vi fungerer som veivisere. 

Det er to måter å gjøre det på:

Enten kommer vi på besøk eller så veileder vi digitalt

Dersom vi kommer på besøk, trenger vi hjelp til å dekke reisekostnader, mens den digitale veiledningen er helt gratis. Fordelen med å ha oss på besøk, er at vi også vil kunne bidra på gudstjenesten eller konserten som planlegges.

SE FILMEN OM BROBYGGERSAMLING I NYSTØLKYRKJA PÅ ÅL. Her får du også mer info om selve konseptet.