Bli musikalsk brobygger

Musikalske brobyggere er et kulturutvekslingsprogram for deg som er i alderen 15-35 år. Brobyggerarbeidet kan også knyttes til ungdomsarbeidet i våre partnermenigheter. Vi blir kjent med hverandre og de ulike tradisjonene gjennom musikk og dans. Her får du mer info om hvordan du kan bli en del av vårt arbeid.

I norsk kontekst har vi utviklet et materiale som kalles “Verden i en salmebok”. Det er den klassiske folkemusikken som er i fokus, men vi er likevel ikke fremmed for nye impulser. I «Verden i en salmebok» fortelles historier om de ulike salmenes opprinnelse og vi blir ekstra godt kjent med dem. Dette åpner en dør til verden utenfor, for salmene har opprinnelse i flere ulike land. 

I nepalsk kontekst har det de siste årene skjedd en aldri så liten revolusjon i produksjon av kristne sanger. Kristne i Nepal har funnet sin musikalske identitet, og i likhet med den norske er også dette en blanding mellom det globale og det lokale.

I grensesjiktet mellom det norske, nepalske og det internasjonale finner vi midtpunktet. Vi arrangerer turer både i Norge og Nepal, og ønsker samtidig at alle våre deltakere skal bli kjent med HimalPartners arbeid og historie.

Musikalske brobyggere blir deretter oppfordret til å bidra med frivillig arbeid inn mot HimalPartners partnermenigheter og andre kreative krumspring som ellers ville oppstå!

Bli brobygger!

Fyll ut skjema her og meld deg på

Kontakt oss for samarbeid i menighet

Send e-post til line.konstali@himalpartner.no

Inviter oss til samarbeid. Dersom du jobber eller er frivillig i en menighet som ønsker å arrangere en brobyggerhelg, så ta kontakt. Da må du selv bidra med musikalske folk i ditt nærmiljø, og vi fungerer som veivisere. 

Det er to måter å gjøre det på:

Enten kommer vi på besøk eller så veileder vi digitalt

Dersom vi kommer på besøk, trenger vi hjelp til å dekke reisekostnader, mens den digitale veiledningen er helt gratis. Fordelen med å ha oss på besøk, er at vi også vil kunne bidra på gudstjenesten eller konserten som planlegges.

SE FILMEN OM BROBYGGERSAMLING I NYSTØLKYRKJA PÅ ÅL. Her får du også mer info om selve konseptet.