Bønnedag for tibetanerne

CAF Poster

Søndag den 29. mai, er det verdensdagen i bønn for tibetanske folk. Ta dem med i menighetens forbønn, i hjemmet og i foreningen.

HimalPartner har lang tradisjon og et fortsatt kall til å be for tibetanske folk i Kina, Nepal, Bhutan og andre steder der de bor. Sammen med kristne over hele verden ber vi i dag for tibetanere, hvor de enn er, at de skal merke Guds kjærlighet og møte mennesker som er bærere av Guds kjærlighet.
Å bli en kristen er en lang prosess for en del, ikke minst for tibetanske buddhister. Be om at evangeliet blir delt og tatt imot, så det kan bære frukt og mennesker tar i mot Jesus og Hans nåde.  Det kan sette dem fri og gi dem en fremtid og et nytt håp, uavhengig av ytre forhold.

Flere bønneemner kan du finne på caf-international.net. Passord til ressursene kan fås ved henvendelse til info@himalpartner.no