Bra trosopplæringsopplegg!

Anne-Kjersti Holberg er begeistret for de nye trosopplæringsressursene fra HimalPartner. Hun er trosopplærer i Modum menighet og brukte oppleggene fra HimalPartner på Tårnagent-helgen nylig.

– Det er så rett på sak, konkret og enkelt å bruke, sier hun. Noen ganger er slike opplegg så omfattende, men dette var akkurat passe. Her kunne jeg plukke det som passet og så er det noen gode tips til gjennomførbare aktiviteter.
På nettet ligger det bilder og ferdige Power Points, med godt språk. Der er korte, gode setninger som treffer målgruppen veldig bra.
– Dette vil jeg anbefale for andre, sier Anne-Kjersti.