Brobyggerworkshop i Nepal ga nye perspektiver 

Tekst: Line Konstali

Foto: Harald Skoglund Dahler

Hvordan ta opp vanskelige tema med foreldre? Dette var tema under flere av foredragene. Foreldre til barn med utfordringer er sårbare i møte med læreren. Maktstrukturen er assymetrisk og læreren må ta ansvar og være den profesjonelle part i samtalen. Matias Bjune Pedersen ledet teatersport der deltagerne fikk trene på de vanskelige samtalene.
Musikkpedagog Andreas Strand holdt et foredrag med høy temperatur og stort engasjement! Han brenner for musikkfaget og kom med skarp kritikk av politikken som har bidratt til at norske skoler i dag har mindre musikk i skolehverdagen. Temaet engasjerte lærerstudentene, og vi fikk en god samtale om musikkens betydning i læring. Vi viste også til historier fra virkeligheten der musikken har vært til hjelp for barn og ungdom som sliter faglig og/eller sosialt.
Mathias Hagen er musiker og pedagog. Han har undervist flere barn med ulike behov for tilrettelegging og kom med sine råd til empatisk og imøtekommende tilnærming.
Anapuma Mukhia er en av de ansvarlige for ett års studie for lærerne. Her står hun sammen med kommunikasjonsleder i HimalPartner, Line Konstali. Foredraget handlet om ivaretakelse av barn og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Dette ble gjort ved hjelp av historiefortelling, og senere teatersport under ledelse av Matias Bjune Pedersen.
Matias Bjune Pedersen (skuespiller) forteller historien fra perspektivet til en gutt med autisme i sangteksten «David and Goliath». Sangteksten er skrevet av Mathias Hagen. Han har også laget melodi.
Gruppebilde etter workshop.