Bryt lenkene!

En rapport slår fast at omtrent 60 land binder psykisk syke fast med lenker. Menn og kvinner, noen av dem barn ned til 10 års alder, lever under svært kritikkverdige forhold og noen risikerer også å låses inn i trange rom. (Human Rights Watch HRW)

Globalt regner man med at hvert tiende menneske sliter med sin mentale helse. Depresjon er den mest vanlige årsaken til uførhet og rammer ifølge rapporten kvinner dobbelt så ofte enn menn. Likevel fastslår samme rapport at 2/3 av landene ikke dekker psykisk helsetjeneste i helsebudsjettet.

I mangel på løsninger og bevissthet rundt temaet psykisk helse, opplever mange familier at de ikke har noe annet valg enn å lenke fast sine nærmeste. Hvis vi vil bryte lenkene, må vi også arbeide for å spre kunnskap om praktisk håndtering og lavterskel psykisk helsehjelp til lokalsamfunn som ikke i like stor grad er utviklet.

Det er her vår partnerorganisasjon Koshish kommer inn i bildet. På Koshish får ikke bare pasientene hjelp til å bli friske, de hjelpes også tilbake til hverdagen der de bor. Familiene, som før følte seg forpliktet til å lenke fast den syke, reagerer som oftest med lettelse over å finne mer humane metoder for å støtte den de er glad i.

#TILBAKE – GI ET BIDRAG

For å bryte den onde sirkelen, trenger vi å jobbe forebyggende når pasientene vender tilbake til hverdagen.

Ved å støtte disse tiltakene kan du være med i kampen for å bryte lenkene.