Bygger nytt verksted

De nye fagene Buiding and Construction og CNC (Computer Numerical Control) skal etter planen starte i 2020. Det nye verkstedet skal bygges for å imøtekomme kravene som da oppstår. Dette vil heve kvaliteten til utdanningen, og på sikt gi Nepal mer kompetent arbeidskraft.

Nye fag fører til nye krav

Butwal Technical Institute (BTI) har siden 60-tallet utdannet mekanikere, elektrikere og nå skal de utdanne tømrere. For å tilfredsstille utdanningen til dagens arbeidsmarked, må skolen moderniseres. Skolen har derfor startet med planlegging og gjennomføring av byggeprosessen. Nye maskiner må på plass og da krever det mer plass. Det er også viktig med et bedre ventilasjonsanlegg i bygget enn det har vært i de andre verkstedene på skolen. En CNC-maskin tåler for eksempel ikke luftfuktigheten og varmen som er i Butwal.

En bedre hverdag

Lærlingene ved Butwal vil nå få nye verksteder som er egnet for det de skal brukes til. Forhåpentligvis vil vi også kunne gjøre lokalene lysere og lettere å holde rene. I andre etasje skal det også bygges nye klasserom. Antallet lærlinger på skolen har økt de siste årene, derfor er det viktig med større plass til undervisning.

Bedre fremtidsutsikter

Endringene vil gi lærlingene bedre fremtidsutsikter fordi de nå får oppdatert kompetanse som er verdifullt for arbeidslivet. Risikoen er at de unge forlater Nepal ved fullført utdanning. Nepal er fortsatt et land som ikke har kommet langt i utviklingen av industri, og derfor er ofte jobbtilbudene bedre utenlands. Men HimalPartner jobber helhetlig og i dialog med lokal industri. Akkurat nå er BTI i dialog med 5 firmaer som skal oppruste og modernisere sin arbeidsplass. Dette kan føre til betraktelig inntektsøkning og på sikt kunne bidra til flere arbeidsplasser.  

Fullføres 2020

Verkstedene skal ifølge den nåværende planen være ferdig i løpet av våren 2020. 
Tegningene er ferdige og de starter snart med gravingen av fundamentet. Før de starter trenger de fellingstillatelse av trær på tomten fra kommunen. Når det er i orden, kan prosessen starte.

Prosjektet ferdigstilles derimot i 2022.

Plantegningen

*CNC-maskin

CNC-maskinen er en datastyrt dreiebenk som kan programmeres med data og siden lage mekaniske deler som er veldig nøyaktige.
Når programmeringen er ferdig kan maskinen lage delene selv og trenger kun overvåking. På grunn av nøyaktigheten får delene en veldig god kvalitet og kan bli brukt i mer avanserte maskiner. Maskinen kan jobbe døgnet rundt og lage flere stykker som blir eksakt like.