Calle Wahlström: Håp for unge

calle_liteCalle Wahlström er kandidat til tjeneste for HimalPartner i Nepal.

Da jeg var i Nepal i november møtte jeg mange mennesker som uttrykte sin motløshet over den store mengden av unge mennesker som reiser utenlands for å tjene penger. Det virker som om mange mennesker ikke ser noe annet alternativ enn å forlate hjemlandet for å få en bedre fremtid. Til jul ønsker jeg at den unge generasjonen i Nepal skal føle håp og mulighet til å bygge seg en fremtid i Nepal.