Hvert 40. sekund tar noen i verden livet sitt. 86 prosent av disse skjer i utviklingsland. Psykiske lidelser oppstår når tanker, følelser og atferd går ut over sosiale relasjoner, funksjon i hverdagslivet, skolegang og arbeid. Studier tilsier at lidelsene er de samme verden over, men at de kan ha ulikt uttrykk i forskjellige kulturer og…

Les mer

Et viktig tiltak for å gi fattige et verdig liv, er sysselsetting. Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) er HimalPartners verktøy for næringsutvikling i Himalayaregionen. SHS gjør dette gjennom aktivt eierskap i, eller utlån til, bedrifter. Der HimalPartner bidrar med kompetanseutvikling og styrking av enkeltindividet, kan stiftelsen hjelpe til med selve etableringen av ny næringsvirksomhet, som…

Les mer

HimalPartners arbeid med fattigdomsreduksjon handler om å styrke folks muligheter til å forsørge seg selv og sine familier. Vi hjelper folk til å skaffe seg et levebrød. Dette gjør vi ved å hjelpe vanskeligstilt ungdom til å skaffe seg yrkesrettet opplæring eller utdannelse, og ved å koble dem til arbeidsgivere.

Les mer

«I Nepal er selvmord den største dødsårsaken for kvinner i fruktbar alder. Tallene er ekstreme. Hva kan kirkene gjøre med dette? De kan blant annet gjøre sitt for å lette på byrdene som kvinner bærer på. Les generalsekretær Tor Kristian Birkelands betraktninger her.« Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær i HimalPartnerFoto: Sondre Kippenes Sjelesorg er en…

Les mer

Som unge voksne flest har Shrijana håp og drømmer for livet sitt. Det er ikke enkelt i et land som Nepal. Særlig nå som landet er hardt rammet av Corona. Mange unge ser ingen andre muligheter enn å forlate Nepal. I Katmandu bor 23 år gamle Shrijana sammen med sin mor, far og storebror. Shrijana…

Les mer

Depresjon, selvmord og psykiske lidelser er et større problem i fattige land. Du kan gi unge mennesker hjelp i en vanskelig tid. VIPPS: #637390 HÅP I HIMALAYA

Les mer

Yrkesrettede tiltak og utdanning som gir unge fra fattige familier muligheter. Dette er du med og støtter: Yrkesopplæring for unge i det tibetanske Kina Butwal Technical Institute (BTI) i Nepal VIPPS: #637390 HÅP I HIMALAYA

Les mer

Du kan gjøre en forskjell – vær med og dele kampanjen i sosiale medier. Vi har også laget en plakat som kan printes ut og henges opp på veggen. Her er vår kampanje på Facebook Plakat eller flyer. Kan printes i både A4 og A3.

Les mer