Vannstasjoner og bedre fødetilbud

Vannstasjoner på skoler og bedre medisinsk utstyr for kvinner i fødsel. Dette vil redde livet til flere kvinner og barn i Rukum, Nepal. Vakkert, frodig og flott. Spektakulære Himalaya-fjell og et smilende folk som ønsker deg varmt velkommen. På mange måter er Rukum et uoppdaget paradis. Men det er også et sted der fattigdommen er…

Les mer

Bruker såpe for første gang

Utdeling av såper og antibakteriell redder liv i nepalsk fjellregion. Nå kan du være med og støtte hygienetiltak som hindrer spredning av sykdom. En mor i Rukum forteller om da hun fikk såpe for første gang. Tidligere pleide familien å bruke gjørme til å vaske seg. Etter at de mottok såper fra vår partner United…

Les mer

En trygg oppvekst i Kina

Blant tropeskog og magisk natur samles flere etniske grupper seg i ulike lokalsamfunn. Se filmen om hvordan ICDP kom til nytte for barn som vokser opp i en multietnisk kontekst. ICDP får fram det beste i foreldrene, og det beste i å vokse opp i et multietnisk samfunn. Det er et verktøy som kan brukes…

Les mer

Kirka med stor K

Vi går alle i kirka. Men går vi alle i Kirka? Kirka med stor K, Guds kirke, som forener alle mennesker og alt det skapte med Gud? Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær i HimalPartner Misjon er i endring og favner på mange måter bredere enn for noen tiår siden. Misjonsengasjementet i Norge har tradisjonelt sett…

Les mer

Du kan gjøre en forskjell!

Ønsker du å styrke din kompetanse i møte med foreldre – og barnrelasjonen? Bli med på ICDP-samling i Trondheim 7. og 8. mars. Ta dette med deg videre til din lokale menighet. Vil du gjøre en forskjell for ditt lokalmiljø samtidig som du bidrar til å rette fokuset mot verdens fattige? Gå ikke glipp av denne…

Les mer

En trygg oppvekst – ICDP-samling i Trondheim

Et seminar for deg som vil lære mer om barnas psykiske helse og de voksnes bidrag i denne sammenheng. Her får du en kort innføring i verktøyet ICDP (foreldreveiledning) og hvordan dette kan styrke omsorgsgivere i deres rolle. Ved å vise til eksempler både fra Norge og Nepal, vil vi også trekke det globale perspektivet…

Les mer

Støtt voldsutsatte kvinner

På verdensbasis har 1 av 3 kvinner blitt utsatt for vold en eller flere ganger i livet. Våre partnere i Nepal jobber utrettelig for å redusere omfanget. Nå trenger vi også din hjelp. Én av tre kvinner utsettes for fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. I dag tilsvarer det om lag 2,5 milliarder kvinner.  Volden…

Les mer

Den globale voldsorgien

Én av tre kvinner utsettes for fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. I dag tilsvarer det om lag 2,5 milliarder kvinner. Kjønnsbasert vold har et globalt omfang som det nesten er umulig å ta inn over seg, og er sannsynligvis det største voldsproblemet vi har i verden. Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær i…

Les mer