Den viktigste jobb i verden er å gjøre barn og unge trygge og motstandsdyktige inn mot framtida. Dette var budskapet under ICDP-seminaret som ble arrangert i Nidaros bispedømme 7. og 8. mars 2022. Til stede var ansatte i Den norske kirke.

Dag 1

Fagdag – Hva er ICDP og hvordan brukes det i praksis?

ICDP står for International Child Development Programme. Programmet gir foreldre og andre omsorgsgivere veiledning i hvordan styrke barnas selvbilde. Vi fikk denne dagen en innføring om dette temaet.

Foredragsholdere                                                                                    

Hildegunn Elise Aase er utdannet pedagog og har i flere omganger reist til Nepal for å hjelpe til med blant annet HimalPartners prosjekter rettet mot ICDP og en bedre skolehverdag for barn. Eli Bolkesjø Williams er utdannet sosionom og har arbeidet med ICDP i flyktningtjenesten i Rælingen kommune. Gjennom forelesninger, film og praktiske øvelser, gjorde de oss kjent med ICDP som verktøy.

Stikkord

Fakta om ICDP og hvordan det hele startet. Karstein Hundeide og Henning Rye. Om hvordan verktøyet brukes i over 50 land i Europa, Asia, Afrika og Sør Amerika.

ICDP i Norge og ICDP internasjonalt. Utviklet i Bergen og Afrika.

Kultursensitivt program, kan tilpasses ulike kulturer. Derfor brukes verktøyet en del i forbindelse med arbeid med flyktninger og nyankomne innvandrere til Norge.

Målene til ICDP – positiv omtale av barn

Bollemannen – snu det negative om til det positive. «Bollemannen» er en tegning av en mann med ganske stor mage. Her skriver vi de negative omtalene på den ene siden og trener oss til å gjøre dem om til positive på den andre siden. Eks. Masete – Nysgjerring

Hvordan barnet oppfattes av omsorgsgiver og omgivelsene, styrer barnas selvbilde

Se «bak» - hvordan ville jeg selv likt å bli møtt?

ICDP-huset (se presentasjon for utfyllende info)

ICDP-sertifisering og veien videre

Inspirasjonssamlingen hadde som formål å løfte fram ICDP-perspektivet, samt gjøre deltagerne kjent med temaet. For de som ønsker å gå videre med dette, kan koordinator for ICDP i Trondheim kontaktes:

Grete Hyldmo på e-post gh@asylselskapet.no

Presentasjonen og filmene fra fagdagen:

Dag 2

Workshop og samtaler

Workshop – Hvordan kan ICDP være et nyttig verktøy for menigheter?

Da dag nummer 1 i større grad handlet om å lære ICDP, dreide dag nummer 2 seg i større grad om praktisk gjennomføring av tankegangen i menighetene. Det var hyggelig å bli tatt imot i Erkebispegården, som bidro til både historieformidling, fakta om bispedømmet, morgensamling i Kapellet og vandring i Nidarosdomen. Til lunsj fikk alle smake mat basert på nepalske tradisjoner.

Foredragsholdere

Ane Margrethe Sunde Borgersen er utdannet pedagog og diakon. Siden hun både har erfaring som lærer på ungdomsskole, og diakon i Den norske kirke, var hun et naturlig valg til å lede selve samtalen. Line Konstali, kommunikasjonsleder i HimalPartner og tidligere aktivist. Utdannet innen markedsføring og kommunikasjon. Som pasient i psykiatrien havnet hun som ung utenfor arbeidslivet, men klarte å vinne seg tilbake ved hjelp av å utelukkende fokusere på sine styrker. Hun brukte av sine erfaringer til å få fokus på familier som kan streve mer enn andre i hverdagen.

Stikkord

Vi snakket om mental helse i Nepal og Norge. Sammenlignet fokuset til vårt partner Koshish og den offentlige samtalen om mental helse i Norge.

Mens Koshish fokuserer på rettighetsperspektivet og den syke minoritet, handler den offentlige samtalen i Norge om den friske majoritet som av og til kan oppleve at livet går en i mot. Dette fokuset er blitt kritisert fra både fagfolk og mental helse-aktivister i Norge, da det ufarliggjør psykisk sykdom og gjør mental helse som noe trivelig å snakke om.

Vi dro også paralleller fra filmen «Ut av mørket» som handler om stigma barn med funksjonsnedsettelser utsettes for i Nepal. Hvordan forekommer diskrimineringen i Norge?

Hvordan møte foreldre og barn som har en annen bagasje enn flertallet?

Under samtalen kom det mange gode innspill fram om hvordan kirka kunne bidra til å inkludere de som opplever å stå utenfor i andre sammenhenger. Det kan derimot variere hvordan mennesker ønsker å la seg inkludere. Dialog er viktig.

Det kom også en del gode innspill om hvordan ICDP-tankegangen kunne prege samtaler med konfirmantforeldre. Å oppdra ungdom kan være krevende, men foreldre får ofte ikke så mye støtte og veiledning på dette stadiet – kan kirka bidra med noe her?

Hvilken rolle kan de frivillige i menigheten ha? Finnes det noen fagpersoner i menigheten som kan ha ICDP-samlinger som frivillig arbeid?

Menighetsarbeid og veien videre

Ta kontakt med Line Konstali dersom dere ønsker misjonsavtale eller allerede har en eksisterende avtale med HimalPartner. Sammen kan vi finne løsninger for hvordan dere kan koble ICDP-arbeidet til menighetsarbeidet.

E-post: line.konstali@himalpartner.no