David K. Bergsaker får Livsvernprisen for 2024

Av Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no