De spedalske i Bibelen

Når jeg leser i Bibelen om spedalske er det virkelig lett å se likhetene mellom deres kår og situasjonen for psykisk syke i Nepal. De er ofte utstøtte, stigmatiserte og står uten tilgang til behandling. De blir sett ned på og «glemt» av alle.

Kjære partnere!

Det skjer veldig mye spennende og viktig i Nepal for tiden! Jeg har nå kommet tilbake fra en tur til Nepal og er dypt imponert over hva partnerne våre får til med begrensede ressurser og i et hav av behov!

Den brutale sannheten er at flertallet med psykisk sykdom i Nepal ikke får hjelp og selvmord er den viktigste dødsårsak for nepalesiske kvinner i fruktbar alder. HimalPartner får gjennom arbeidet i Nepal være med å løfte frem noen av de svakeste av de svakeste og sette mental helse på agendaen hos myndighetene, påvirke lovgivning, bygge nettverk, utvikle kompetanse og fostre samarbeid.

Vår partnerorganisasjon United Mission to Nepal gir opplæring til landsbyhelsearbeidere i psykisk helse. Det betyr at hjelp nå er tilgjengelig.

Gjennom Koshish får vi være med å være en viktig stemme som når langt inn i korridorene hos helseministeriet og som blir lyttet til. Vi får være med å bokstavelig talt sette folk fri! Mennesker som grunnet sin psykiske lidelse har vært innesperret i bur eller levd på gaten, blir gitt rehabilitering og et nytt liv.

CMC har fått hjulpet traumatiserte etter jordskjelvet, ICDP og EcEc utruster foreldre og lærere til å bygge gode relasjoner og psykisk robuste barn. Nepali kirken blir utrustet til å vise Jesu kjærlighet i praktisk gjerning gjennom opplæring i sjelesorg på ressurssenteret Bethesda.

Mitt juleønske er at enda flere skal få hjelp!

Er du med? Jeg vil varmt anbefale deg å bli fast giver til Himalpartner!

Send en mail til post@himalpartner.no og gi beskjed!

Julehilsen fra Hans Kristian Maridal!

Hans Kristian Maridal har nettopp deltatt på Mental Helse-konferansen i Kathmandu. Han er utdannet psykiater og har i flere omganger vært på oppdrag for HimalPartner i Nepal.

Matrika Devkota og Hans Kristian Maridal