Den bortkomne mor

Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær

Bildene i artikkelen er hentet fra Shutterstock.