Den globale voldsorgien

Én av tre kvinner utsettes for fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. I dag tilsvarer det om lag 2,5 milliarder kvinner. Kjønnsbasert vold har et globalt omfang som det nesten er umulig å ta inn over seg, og er sannsynligvis det største voldsproblemet vi har i verden.

Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær i HimalPartner

Volden er ofte skjult og tar mange former. Tre av voldsformene vi finner i Nepal, er barneekteskap, slaveri og internasjonal menneskehandel. Barneekteskap fører ofte med seg vold mot og voldtekt av de unge jentene som tvinges til å gifte seg med eldre gutter eller menn. Slaveri viser sitt ansikt blant annet i det såkalte Kamlari-systemet, hvor jenter fra svært fattige familier selges som tjenestejenter – i praksis slavejenter – til rikere familier. Der er risikoen stor for å bli utsatt for vold. Til sist er det menneskehandelen: Hvert år selges flere tusen nepalske jenter og kvinner til sexindustrien i India og andre land.

Felles for disse tre måtene jenter og kvinner utsettes for vold på, er den bakenforliggende fattigdommen. Den fører til desperasjon hos både foreldre og unge jenter, og den svekker lovens beskyttelse. Men fattigdom forklarer bare en andel av kjønnsbasert vold. Europa er nemlig ikke fritatt for problemet. Ikke på langt nær: En av fire kvinner i Europa utsettes for fysisk eller seksuell vold i løpet av livet, ofte på eget soverom. Problemet er globalt.

Det er særlig to faktorer som henger sammen med kjønnsbasert vold. Den ene er en tilbøyelighet hos noen menn til å tro at kvinner ikke har rett til samme grad av respekt og autonomi som menn. Dette er et kulturproblem og et holdningsproblem. Den andre faktoren henger sammen med menns psykiske helse. Menn som utøver vold har ofte blitt utsatt for vold eller traumer selv og har av forskjellige årsaker ikke bearbeidet traumene.

Begge disse faktorene går det an å gjøre noe med. Vi må snakke mer om kjønnsbasert vold, og menn må gi beskjed når de blir vitne til negative holdninger mot kvinner. Dessuten må vi redusere stigma knyttet til psykiske helseproblemer. Slike problemer er utbredt og normalt, og jo mer vi normaliserer det, jo lettere blir det å oppsøke hjelp.

I dag, 10. desember, er det den internasjonale menneskerettighetsdagen. Den markerer slutten på «16 dager med aktivisme» som har vart siden 25. november, dagen for eliminering av vold mot kvinner. Vi er mange som jobber aktivt for å eliminere denne volden. Vi trenger deg på laget, både i din lokale kontekst og som vår støttespiller.

Tor Kristian Birkeland, generalsekretær i HimalPartner

Vår partner United Mission to Nepal (UMN) i kampanje mot vold og for kvinners rettigheter