Den kraftfulle sårbarhet

Matrika Devkota fra Koshish

Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.

2. Korinterbrev 12:9-10

«Hjelpeløshet beskrives som en styrke i Bibelen. Der har vi noe å lære.» Ordene kommer fra inkluderingsprest Elisabeth Kristiansen, som er intervjuet i vår faste Tro kan flytte fjell-spalte. I flere år har hun arbeidet for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal inkluderes i kirken. Nå har hun fått drømmejobben og kan bruke all sin tid på nettopp det som ligger hennes hjerte nærmest.

For det finnes en styrke i sårbarhet og denne styrken finner man i mennesker som lever tett på nøden. Men er vi egentlig våkne og bevisste nok til å se den?

I Nepals hovedstad Kathmandu leder Matrika Devkota et banebrytende arbeid i Nepal for mental helse og mennesker med psykiske lidelser. Ikke bare driver han et behandlingssenter for sårbare kvinner, han er også en dyktig mediestrateg nasjonalt så vel som internasjonalt. Mental helse må få større plass i bistand. Det vet Matrika så altfor godt.

Grunnet sin bipolare lidelse levde han hele 8 år av sin ungdomstid i total isolasjon. Håp og drømmer ble knust og all glede i livet forsvant. I det totale mørket var det vanskelig å finne lyspunkter. Han forsøkte derfor ved et tilfelle å ta sitt eget liv.

Han kommer fra en velstående familie, men psykisk sykdom kan ramme både Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Kanskje har likevel de velstående flere fordeler når det gjelder å få tak i hjelp. For hjelpen kom Matrika til unnsetning. Han fikk både medisiner og terapi for sin lidelse. Så møtte han Jesus og opplevde da tilgivelsen og kjærlighetens kraft tett på livet. Han hadde levd i det totale mørket og følte behov for å finne lyset. Dette førte han inn på riktig spor. Nå ville han hjelpe andre.

Det må ha vært en styrke å ufrivillig havne på utsiden av samfunnet, for så finne sin vei tilbake. Det krever en evne til å betrakte ting fra utsiden og reflektere over ens egen situasjon. Hva er det som egentlig ikke fungerer og hvorfor får ikke slike som meg hjelp? Det krever også omstillingsevne og evne og vilje til å se åpne dører der andre ser stengsler. Og ikke minst: Det krever en evne til å fortsette å stå på selv om livet byr på bratte motbakker.

I jakten på lyset i mørket utviklet Matrika en egen evne til å tenke annerledes. Han ble et skapende og kreativt menneske som ønsket å kjempe for det som er utenkelig for det store flertallet.

Lockdown (nedstenging av samfunnet) og corona-tiltak førte oss alle inn i en form for isolasjon. Vi ble satt utenfor mye av det i samfunnet vi setter stor pris på. Kultur- og idrettsaktiviteter ble stengt og lyspunkter sluknet. Frivilligheten, som på mange måter er limet i samfunnet, måtte ta en langvarig pause. Men i det utviklet vi en omstillingsevne og en mulighet til å se åpne dører vi før trodde var lukket. Blant annet ble vi flinkere til å møtes digitalt.

Si meg, kjære leser, ser du styrken i sårbarhet?

Teksten finner du i nyeste utgave av Tibetaneren.

På denne siden kan du tegne gratis abonnement.