Dialogmøte i Tromsø: En kirke for alle – hva innebærer egentlig det?

«Alle» er opptatt av inkludering, men det synes ikke alltid i praksis. Sannheten er at inkludering kan være vanskelig. La oss snakke om det!

Kultur

Organisasjonen ECEC fra Nepal kommer på besøk.

Når ulike kulturer møter hverandre, kan ulike forståelseshorisonter kollidere. Da trenger vi verktøy for å forstå hverandre bedre. Vi får besøk fra organisasjonen Early Childhood Education Center (ECEC) fra Nepal og inviteres inn i et nepalsk perspektiv. Samtidig bringer vi også inn det samiske perspektivet, da vi også får besøk fra Samisk kirkeråd.

Vi baserer seminaret på ICDP-verdiene, som har et positivt grunnlag i møte med det som er annerledes. I starten viser vi film fra prosjektene til ECEC i Nepal om hvordan ICDP-verdiene fører til et bedre liv for barn og unge.

Fra ECEC: Sunila Maharjan, Anupama Mukhiya og Yousuph Mahat.

Fra samisk kirkeråd: Kristine Aslaksdatter Siri og Anne Lill Sarabakken.

Ulike familiesituasjoner

Bildet er tatt på ABBS, et dagsenter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Kathmandu, Nepal.

Det kan også oppstå misforståelser i møte med familier der en eller flere av familiemedlemmer sliter med ulike former for langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Her bringer vi fram ulike erfaringsperspektiv, både fra de som selv har vært i samme situasjon og fagfolk som jobber med problematikken. Du vil lære nye ord som nevromangfold, funksjonsvariasjoner, ableisme og funkiskompetanse!

Vi snakker om global mental helse-aktivisme, og viser konkrete eksempler på kampanjer som sprer bevissthet rundt tematikken.

Fra HimalPartner: Line Konstali

Samtale

En samtale i plenum om temaet.

Info om arrangementet

Arrangører: Nord Hålogaland bispedømme, Samisk kirkeråd og HimalPartner.

Sted: Grønnåsen menighet

Tid: Mandag 26. juni klokken 10-15

Nord Hålogaland bispedømme dekker kostnaden på 300 kroner til mat og forfriskninger.

Takk til menigheten som stiller lokalene gratis til disposisjon!

Filmer om vårt brobyggerarbeid