Verdiskapning – om eierskap i næringsliv

Verdiskapning 3: Frivillige organisasjoner som eiere i næringsliv

HimalPartner har fått midler fra Digni til et fagutviklingsprosjekt som vi har kalt «Verdiskapning». Begrepet blir ofte brukt om det en bedrift ønsker å skape eller produsere for å få en god økonomisk bunnlinje i regnskapet. Vi vil tenke videre og framhever «verdi» for å lede oppmerksomheten til behovet for en tenkning der bunnlinjen omfatter både det økonomiske, det sosiale og det samfunnsmessige. Vi ønsker å se på hvordan vi som kristne og misjonsorganisasjoner kan være med å bidra til en verdiskapning som i vid forstand viser Guds kjærlighet til mennesker og omsorg for Hans skaperverk.

Vi har delt området «næring og entreprenør» inn i fem temaer. Under vil dere få en smakebit på hvor vi er, hva vi ser og hvor vi tar dette videre.

3. Frivillige organisasjoner som eiere i næringsliv
Et resultat av denne gründervirksomheten er at flere misjonsorganisasjoner i dag selv er eiere i næringsliv i utviklingsland. Dette gav dessverre rom for grådige eiere uten reelle ønsker om samfunnsmessige gevinster. Flere av oss har gjenopptatt eierskap for å kunne ha verdimessig innflytelse. Uansett eierform, betinger reell utvikling i en nasjon at myndigheter utfordrer eiere til et minimum av samfunnsmessig effekt i form å skape trygge og mange arbeidsplasser som stimulerer til likhet og bevarer miljøet.

Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824) var en slik verdiformidler. Prinsippene i hans nedskrevne erfaringer har vakt oppsikt; om å søke talenter også hos kvinner og funksjonshemmede, om kunnskap- og karakterutvikling, og om betydningen av å bli motivert av en kalls- og pliktetikk.

Vi vil lære av de pågående prosessene i egen og andre organisasjoner og trekke ut relevant erfaring fra Hauges virke når det gjelder eierskap, sann verdiskapning og misjonens og lokale menigheters rolle.