Eksport – et «must»

Eksportrådsleder Shrestha_faks HimTimes

Eksport er et «must» for økonomisk utvikling og utvikling i det hele tatt. Det sier Surendra Kumar Shrestha, President i Nepals eksportråd i et intervju med The Himalayan Times. Handelsunderskudd på 26, 5 milliarder kroner. (Bildet: Faksimile fra The Himalayan Times)

Finansåret i Nepal går fra juli til juni. Og for det første halvåret for 2016-17 er handelsunderskuddet på 352 milliarder nepali Rupee, eller 26,5 milliarder kroner. Offisielle tall fra Nepals myndigheter viser at landet i 2013-14 eksporterte for 91 milliarder NPR(nesten 7 milliarder NOK). Året etter sank eksporten til 71 milliarder NPR (5,4 milliarder NOK). Fra juli ut oktober 2016 var eksporten på 25 milliarder NPR, mens importen i samme periode var på nærmere 303 NPR. Det er ødeleggende for den nepalske økonomien, som fra før er svært anstrengt. Jordskjelvkatastrofen og den påfølgende handelsblokaden på indiagrensen i 2015 gjorde stor skade på eksportsituasjonen og på økonomien i landet, skriver The Himalayan Times.

Hva kan gjøres?
Etter en analyse av årsaker og følger fortsetter artikkelen med å utfordre eksportsjefen på hva han forventer myndighetene i Nepal vil gjøre for å endre situasjonen.
– For det første må regjeringen innse at en sterk eksportindustri er et «must» for å få en bedre økonomisk vekst. Som en følge av denne erkjennelsen
må subsidier øker og gunstige tiltak for å promotere eksportartikler settes inn, sier Shrestha.
Videre peker han på Nepal Tourist Board som en viktig aktør. Turistnæringen skulle spille en større rolle i å promotere Nepal og nepalske produkter i det internasjonale markedet.

Lånerente og skattelette
Myndighetene burde sette lånerenten for næringsdrivende ned til fire – fem prosent. Det vil redusere produksjonskostnadene og øke konkurranseevnen internasjonalt.
Et annet tiltak er å se på tiltak som kan hjelpe forretningsdrivende som opplevde store tap etter jordskjelvet og under blokaden. Shrestha mener skattelette i en femårsperiode vil hjelpe til å kompensere noe for deres tap.
Det siste eksportsjefen nevner er å oppmuntre nepalsk næringsliv til i større grad å delta på internasjonale varemesser.

Les hele artikkelen her