En fars bønn: Mat til familien!

Baleshwar Bishwakarma er hovedforsørger i familien. De bor i Sunsari, et område som er hardt rammet av flom. Han er bare en av mange ofre som har akutt behov for husly og mat. Nå oppfordrer vi deg til å støtte opp om det viktige arbeidet!

På kort tid har vår partner, United Mission to Nepal, reist til område for å bistå med hjelp. En av de som mottar pakker med mat er Baleshwar. De mistet sitt hjem og alt de eide i flommen. De mistet også all mat de hadde lagret. Rismarkene på eiendommen ble også skylt vekk av vannmassene.
-Jeg er takknemlig for alt jeg får, spesielt siden barna hele tiden spør om vi snart skal spise.

Vi er blitt kontaktet av United Mission to Nepal, som har behov for mer støtte. Vi oppfordrer deg til å støtte selv og spre budskapet til venner, familie og eventuelt se om du kan få din menighet med på å støtte opp om kampanjen.

Dere kan støtte på følgende måte:

SMS: HIMAL150

VIPPS: HIMALPARTNER #15521

Bankkonto 3000 15 47107 

 

Ta gjerne kontakt dersom du vil starte en innsamlingsaksjon til inntekt for de flomrammede!