En stemme for de stemmeløse

Søndag 24.09.17 kl 19.30 – Torget 4 i Molde

Velkommen til et annerledes, spennende og inspirerende misjonsmøte! Bli med, bli utfordret og inspirert!

Matrika Devkota vil fortelle sin historie om fortvilelse, kallet til å være en stemme for de stemmeløse og et spennende og viktig arbeid. Et arbeid som betyr en stor forskjell og som er med å gi håp.
Generalsekretær Heidi Westborg Steel i Himalpartner vil snakke om å være et redskap for Jesus uforbeholdne kjærlighet.
Har vi som kristne og kirke et kall for å stå opp for de stemmeløse? Dersom ikke vi bryr oss, hvem skal bry seg da?
Hans Kristian Maridal er psykiater fra Molde og vil dele noen av sine inntrykk fra Nepal.

 

Matrika Devkota har selv merket på kroppen hva det kan innebære av lidelse å bli rammet av psykisk lidelse i ett fattig land der hjelp ikke er tilgjengelig.

3 av 4 med psykisk sykdom i fattige land får ingen hjelp!  I ett fattig land som Nepal innebærer dette ufattelige lidelser og blant annet at mange psykotiske blir sittende i bur eller blir gående gatelangs uten håp. Det er få grupper som er så marginalisert, stigmatisert, rettighetsløse og svake som mentalt syke i utviklingsland. Når man leser i Bibelen er det lett å få assosiasjoner til situasjonen til de spedalske på Jesu tid. Ofte utstøtte, svært stigmatiserte, uten tilgang til behandling, sett ned på og behandlet ille med store lidelser og ”glemt” av alle. Dette er en gruppe som i stor grad har vært oversett av alle, også av misjonen. Hvordan forholder vi oss som kristne og som misjonsorganisasjon til dette?

Matrika fikk hjelp og opplevde å få et kall og en visjon fra Gud om å være en stemme for de stemmeløse og er i dag en aktiv pådriver for at myndighetene skal gjøre noe med den tragiske situasjonen. Han arbeider også med å gi behandling og hjelp, med stor hjertevarme og god faglig kvalitet, til de svakeste av de svakeste. Psykotiske som har sittet i bur, kvinner som har blitt gående gatelangs etter at de ble syke og der flere av de har blitt voldtatt og noen også født barn i psykotisk tilstand på gaten. Nå får de god hjelp og blir rehabilitert tilbake til samfunnet. Matrika har en sterk historie og et viktig oppdrag. Hør en sterk historie om fortvilelse og håp og bli inspirert.

Heidi Westborg Steel

Er Generalsekretær i Himalpartner.
Hun vil snakke om misjon og det diakonale sin plass i misjon.
Hvordan kan vi være redskap for Jesu kjærlighet og gi en stemme til de stemmeløse og løfte opp de svakeste slik Jesus gjorde?
Hvordan kan vi være med å gi håp både fysisk, psykisk og åndelig?
Hva er misjon og hvem er egentlig en misjonær?