En trygg oppvekst i Nepal

Skal vi få til gode oppvekstvilkår for barn, må vi spille på lag med foreldrene. Derfor driver vi prosjekter med ICDP i fokus i Nepal. Se filmen om ECEC, vår partner som sørger for trygge oppvekstvilkår for barna i Nepal. ECEC står for Early Childhood Ecucation Center og ligger i sentrum av Nepal. ECEC sertifiserer også ICDP-veiledere. ICDP står for International Child Development Programme. Programmet gir foreldre og andre omsorgsgivere veiledning i hvordan styrke barnas selvbilde.