Til deg som er frivillig

Engasjér deg lokalt!

 • Start en forening

  Klikk her for å lese mer.

 • Engasjer menigheten din

  Klikk her for å lese mer.

 • Invitér til en Trokanflyttefjell-kampanje

  Klikk her for å lese mer.

Engasjér deg på nasjonalt nivå!

 • Bli med i et utvalg

  Bli med i et utvalg, et selskapsstyre eller har du en kompetanse vi ellers kan trenge?

  Send inn en søknad til [email protected].

  Utvalg og styrer oppnevnes primært med et par års mellomrom.

Ønsker du ellers å bruke tiden din til frivillig arbeid, kan det være behov for ryddige og selvstendige frivillige til oppgaver/prosjekter som administrasjonen ellers ikke har anledning til å gjennomføre. Du inviteres da til å sende inn en søknad og ta en telefon, så kan vi snakkes om hvordan HimalPartner eventuelt kan bruke din kompetanse, evner og engasjement. Rekrutteringsprosessen tar noen måneder for å sikre at matchen begge veier er god og består av et par samtaler/intervjuer.

Det vil altså variere i hvilken grad oppgavene er klart definert på forhånd, slik at man må være selvstendig og kreativ løsningsorientert, samtidig som man klarer å ta ansvar og initiativ for å sikre god kommunikasjon med administrasjonen som oppdragsgiver. Primært ønsker vi at du er interessert i å være med på HimalPartners arrangement og sammenhenger da den dypere forståelsen av organisasjonen er en forutsetning for en slik «stilling».

Vi hører gjerne fra deg!