En trygg oppvekst i Kina

Blant tropeskog og magisk natur samles flere etniske grupper seg i ulike lokalsamfunn. Se filmen om hvordan ICDP kom til nytte for barn som vokser opp i en multietnisk kontekst. ICDP får fram det beste i foreldrene, og det beste i å vokse opp i et multietnisk samfunn. Det er et verktøy som kan brukes av alle omsorgsgivere, både nære og profesjonelle. HimalPartners prosjekter retter seg i stor grad mot dette arbeidet i både Nepal og Kina.