Er våre verdier truet?

 

Bilde 1 Kristian K

Til ettertanke:  Jeg har jobbet ved et asylmottak en periode, skriver Kristian Kyllingstad. Debatten rundt norsk asylpolitikk har gått varm det siste året. Våre verdier er truet, sies det høyt, men kanskje mindre tydelig. Er de virkelig det?

Tekst: Kristian Kyllingstad, varamedlem til HimalPartners landsstyre.

Den første helgen i januar fikk Gerhard Heiberg hedersprisen under årets idrettsgalla. Som en hyllest sendte NRK en dokumentar om hans rolle under OL på Lillehammer i 1994 og videre engasjement i IOC.

Gerhard Heiberg har fått mye kritikk i norsk offentlighet for diverse uttalelser. Blant annet mot det norske skilandslagets bruk av sørgebånd under OL i Sotchi i 2014. Og for å forsvare mye av kritikken mot IOC sin pengebruk og avgjørelser.
Men hans hovedbudskap, slik jeg tolket det han sa, handlet om å snu på sitt eget perspektiv. Løfte blikket ut over seg selv. Verden er mer enn Norge. Det er ikke alle land, folk og ledere som har samme verdibakgrunn som Norge, – selv om vi skal være stolte av våre verdier.

Er våre verdier truet?
Hvilke verdier er det Gerhard Heiberg snakker om når vi må løfte blikket ut av vår egen hage? Hvilke verdier er det som trues ved at det kommer asylsøkere til Norge? Hva er det vi ikke vil ha inn i kulturen vår her på berget? La oss forsøke å se det med en nepaler sine øyne – hvilke verdier vil han ikke ha inn i landet sitt?

Gerhard Heiberg så gjennom sin karriere med et selvransakende blikk. Han kommenterte enkelthendelser og sa – den situasjonen taklet jeg dårlig. Andre hendelser omtalte han med stolthet i blikket.

Nåden
Kjerneverdien i vår kristne tro er nåden. Nåde fra Gud. Nåde mot seg selv. Nåde mot andre. I den rekkefølgen. Mulighet til å få tilgivelse. Starte på nytt. Tilgi andre.
Hva om nåden er kjernen, grunnverdien og uttrykket i samfunnet vårt? Da kan man spørre seg – er den truet? Og hva gjør vi i så fall med det?
Hva er egentlig en samfunnsverdi?

Kristian Kyllingstad
Sokneprest i Barbu (Agder)
Varamedlem til HimalPartners Landsstyre og representant i SMM-rådet (Agder og Telemark BD)