Et levende mirakel

Da Anju var liten, fikk ingen kontakt med henne. Hun responderte ikke på de voksnes kjærtegn. I dag er hun 22 år og en ressurs for resten av familien. Moren, Sharmila, takker de som hjalp henne.

Opprinnelig engelsk tekst, skrevet av Pratiksha Khanal

Oversatt av Line Konstali

18 og mor for første gang

Sharmila fikk ingen enkel start på sitt liv som mor. Det som i utgangspunktet kan være utfordrende for alle, ble en ekstra stor bør for Sharmila. Lille Anju ble født med en rekke funksjonsnedsettelser. Som liten lå hun bare i sengen og stirret i taket. Hun responderte verken på kjærtegn eller prat. Sharmila var helt knust da dette virkelig gikk opp for henne.

Hun forsøkte gang på gang å ta datteren ut i dagslyset, men da skrek hun. Kun det mørke rommet roet henne ned. Den unge moren var helt rådvill.

Ut av mørket

Anju hadde ikke engang fylt ett år da hun fikk plass på dagsenteret ABBS i Kathmandu. Tulsa Sharma har i over 25 år drevet dagsenteret. Hundrevis av barn og ungdom med funksjonsnedsettelser har fått god hjelp på senteret.

I Nepal er det å få barn med denne type utfordringer forbundet med dårlig karma. I noen tilfeller opplever foreldrene å bli ekskludert fra lokalsamfunn og nærmeste familie. Barna blir ofte stuet bort i mørke rom. Der kan de tilbringe et helt liv.

Tulsa og de andre ansatte på ABBS hjelper de fortvilte familiene som kommer dit. Foreldrene får veiledning og støtte. De er vant til å bli møtt med fordømmelse og til tider forakt, så dette gir mange sterke opplevelser av noe kjærkomment og etterlengtet. Barna får også stimulans i form av aktiviteter som gir dem mulighet til å utvikle seg på sine premisser.

Da Anju kom til ABBS så Sharmila dette først og fremst som en avlastning. Hun gikk tilbake til jobben og kunne begynne å tjene penger igjen. At Anju skulle ha få noe særlig nytte av tiden på ABBS reflekterte hun ikke så mye over. Hun hadde på den tiden ingen tro på at datteren kom til å få det bedre. Der tok hun heldigvis feil.

På vei mot et bedre liv

Lille Anju fikk daglig stell og trening fra første stund. Sharmila lærte også en del om at Anju trengte et næringsrikt kosthold,  med god balanse mellom fullkornsmel, grønnsaker og proteiner. I tillegg fikk hun råd om hvordan hun som mor kunne stille opp for datteren sin. Det var fortsatt vanskelig å være mamma til et barn med spesielle utfordringer, men veiledningen hun fikk gjorde det enklere. For første gang så hun lysere på fremtiden.

 – Tulsa oppmuntret meg og støttet meg. Det betydde mye, sier hun.

At Anju har vært en integrert del av ABBS fra hun var 10 måneder gammel og fram til nå, har ført til at hun i dag har blitt den beste utgaven av seg selv.

En ressurs for familien

Anju har fortsatt sine utfordringer. Funksjonsnedsettelsene hun er født med har ikke forsvunnet. Likevel har hun i dag blitt en lykkelig 22 år gammel kvinne som smiler fra øre til øre. Under hele oppveksten har hun blitt fulgt opp av Tulsa og Keshu. Deres tålmodighet og kjærlighet til Anju er tydelig. I årene som har gått har Anju og moren fått trening, støtte og ulike former for terapi. Alt dette har bidratt til et bedre liv for Anju.

Sharmila, som i utgangspunktet tenkte det ikke var noe håp for datteren, er lettet over at Anju i dag kan anses som en ressurs for familien. Hun hjelper til med både små og store arbeidsoppgaver. Hun steller og passer på hønene som familien eier. Hunden er også høyt elsket av Anju. Hun passer godt på den.

Kontakt med venner på sosiale medier

For noen måneder siden spurte Anju sin mor om å få en mobiltelefon. Sharmila kjøpte først en billig mobil med tanke på at datteren skulle lære seg å bruke den først. Det tok derimot ikke lang tid før Anju klarte å bruke den. Hun overrasket moren med at hun gjorde alt riktig fra starten. Mobilen har ført til at hun har mer kontakt med vennene sine som er spredt utover hele verden. Ved hjelp av sosiale medier er hun aktiv og til stede i folks liv.

Velger takknemlighet

Anju og hennes familie kunne egentlig hatt gode grunner til å klage. Likevel velger de å se lyst på livet. De er takknemlige for det de har. Anju dyrker flere interesser, blant annet strikking. Det er lite som tyder på at den smilende, unge damen en gang var en taus og mutt liten jente som ikke responderte på omgivelsene.

Anju er i dag en lykkelig jente som gjerne hjelper til hjemme på familiegården. Det var ingen selvfølge.