FAGKVELD: MENTAL HELSE I NEPAL, ONSDAG 14. JUNI

Fagutvalget for mental helse i HimalPartner ønsker dere alle velkommen til en fagkveld der vi spør oss:

• Hvilken faglig merverdi har HimalPartner i mental helse prosjektene vi støtter?
• Hvordan kan vi bidra med faglig kompetanse og et faglig blikk i prosjektene?
• Hva har partnerne våre behov for?

Hans Kristian Maridal, psykiater og Ingun Brustugen, psykolog, vil innlede til samtale ved å presentere sin rapport fra besøket de hadde i Nepal i november 2016. De besøkte da UMN og Koshish og var opptatt av den psykologiske/psykiatriske fagligheten i prosjektene. Hvordan driver de prosjektene rent faglig? Hva har de fokus på? Hvor kommer det faglige inn? Var noen av spørsmålene de stilte seg.

Program for kvelden blir:
1700-1730: Kaffe, litt enkel servering og mingling
1730-1810: Hans Kristian og Ingun innleder og forteller
1820-1915: Samtale og diskusjon
1915-1930: Heidi (eller Silje) avslutter med noen betraktninger

Velkommen til Linstowsgate 3 14.juni!

For påmelding: post@himalpartner.no

mvh
fagutvalget mental helse