Flere nye menighetsavtaler

valderoya_undertegningHimalPartner har misjonsavtale med 58 menigheter i Den norske Kirke. Bildet viser undetegning av misjonsavtale i Valderøya menighet på Giske. Foto: Linda Dalehamn.

Misjon er en naturlig del av en menighets liv. I Den norske Kirke er det en stadig større andel av menighetene som har avtale med en av misjonsorganisasjonene. Når en avtale går ut, blir den evaluert og dette året er det gledelig mange som vil videreføre avtalen med oss. I tillegg har vi i det siste fått flere nye avtaler; Øre og Valderøya, begge i Møre, og Ålvik i Bjørgvin. Siste skudd på stammen er Hjørundfjord, også det i Møre.
Et aktivt lokalt engasjement har mye av æren for at det har vært en større vekst i menighetsavtaler i Møre Bispedømme enn i de fleste andre. En tilsvarende vekst i Hamar Bispedømme kan vi ikke forklare så lett, bortsett fra at vår profil tydeligvis har en appell til menighetene i Gudsbrandsdalen og Østerdalen. Det gleder vi oss over.
De siste årene har vi hatt tilsvarende avtale med to pinsemenigheter og en menighet i Misjonskirken.