Forsoning

arne-kjell_liteGuds store prosjekt i verden er å forsone verden med seg selv. Det gjør han gjennom å sende Jesus for å skape fred og bryte ned hindringer for forsoning. Jeg tror ikke jeg tidligere har opplevd tidspunkt i livet der både verden og vi som enkeltindivider har ropt på forsoning sterkere enn nå.

Av Arne Kjell Raustøl, styreleder i HimalPartner

Denne forsoningen inneholder flere aspekter. Først og fremst angår dette storkonflikten mellom Gud og mennesker. Den skyldes at vi mennesker mener oss sterke nok til å takle både livet og den enorme globale forskjellen vi selv har skapt. Et nylig medieoppslag kunne stadfeste at de 8 rikeste i verden eier like mye som halvparten av verdens fattigste. Det verste av alt er at dette bildet forverrer seg gradvis. Hvor er det blitt av vårt forvalteransvar?

På det personlige plan sliter de fleste av oss med erfaringer og opplevelser som har skjedd tidligere i livet. Det kan være valg vi har tatt som har fått store konsekvenser for andre, eller hendelser som legger beslag på krefter og hindrer oss i å oppleve sann glede. Vi trenger å forsone oss med forhold i livet som hindrer livskvaliteten og som det faktisk finnes måter å håndtere.

I HimalPartner er vi gitt et arbeidsoppdrag å gå inn i en slik forsonende tjeneste. Den omfatter både en muntlig utveksling av det vi selv kjenner til og en aktiv handling av diakoni der den kjærligheten vi har opplevd, får vise seg i praktisk omsorg. HimalPartner har store muligheter i en slik forsonende tjeneste gjennom en samhandling og bevisstgjøring mellom oss i Norge og alle de engasjerte partnerne i Nepal og Kina gjennom fornyet engasjement i 2017.

Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Kol. 1.20

Arne Kjell Raustøl
Styreleder i HimalPartner