Fra kraftverk til psykisk helse

Fra kraftverk

HimalPartner og tidligere Tibetmisjonen er ofte blitt kalt «ingeniørmisjonen». Nå er psykisk helse et satsingsområde. Er det noen sammenheng mellom kraftverksutbygging og psykisk helse? (Illustrasjonsfoto: Pål Brenne)

Av Ingunn Dreyer Ødegaard
Leder for HimalPartners fagutvalg for mental helse

Ingeniører bygger kraftverk, elektrifiserer, utdanner, lager grobunn for næringsvirksomhet og skaper arbeidsplasser. Gjennom disse aktivitetene, gjennom arbeid og utdanning får mennesker oppleve mestring og blir oppmerksom på sin egen verdi. Det å ha et arbeid øker selvfølelsen og en bevissthet om at man kan påvirke sitt eget liv. Man blir en del av et arbeidsfellesskap. Det er rett og slett mye psykisk helse i arbeid!
Hva er psykisk helse?
Begrepene psykisk helse og uhelse favner vidt. Så hva er nå psykisk helse? I et nøtteskall handler det om livskvalitet. Det dreier seg om å oppleve livet som godt og relativt meningsfullt, – det å være fornøyd og tilfreds.

Noen ganger, og i perioder av livet, opplever vi mennesker mer motgang enn vi klarer å stå i alene. Ett eksempel er alle dem som hadde traumatiske opplevelser under jordskjelvet i Nepal. Da kan det oppleves nyttig å få hjelp fra fagfolk som kan mye om vår menneskelige psyke.

Øker livskvaliteten
Både ingeniører og psykologer jobber for å øke livskvalitet. Både ingeniører og psykologer jobber for å bygge mennesker.

Da jeg bestemte meg for at det var psykolog jeg ville bli, tenkte jeg at jeg måtte legge drømmene om å bidra til HimalPartners arbeid der ute, på hylla. Jeg visste ikke om noen som jobbet Ingunn_kvadratmed psykisk helse i landene ved Himalaya, og antok at det ikke var en mulighet. Men allerede første året på psykologstudiet, i 2010, ble jeg spurt om jeg ville være med i faggruppa for mental helse i – nettopp HimalPartner. Siden da har jeg vært med i gruppa, og opplever det som meningsfullt å få bruke fagfeltet mitt på denne måten.

Slik jeg ser det, er det behov for mange slags fagfelt i HimalPartners arbeid. Hvordan kan ditt fag brukes for å bygge mennesker?