Fra NGO til business: En suksesshistorie fra Tibet.

En sosial entreprenør leverer resultater som bidrar til både sosial og økonomisk vekst. Tsultrim er en av dem.

Tsultrim

Ull fra yak er både mykt, behagelig og varmt. Ulla kommer fra yak-okser som lever i høylandet i Tibet (Kina). Der blir de gjetet av nomader. For mange er ikke inntektene stabile. En utfordring er det lave utdanningsnivået i befolkningen som bor i området. Det ønsket Tsultrim å gjøre noe med.

Han er egentlig utdannet lege og en av få fra det tibetanske området med høyere utdanning.

Han etablerte bedriften Norsang, som produserer merket CYAK. HimalPartner bidro i en oppbyggingsfase og sørget blant annet for at flere kunne få arbeide i bedriften på heltid. Ved hjelp av bedriften bidrar han til at nomadene får en rettferdig inntekt for ulla de produserer.

Flere familier har fått bedre økonomi takket være CYAK.

Flere barn på skole

Analfabetismen i dette området er et stort problem, men takket være Tsultrims prosjekt har flere nomader nå fått muligheten til å sende sine barn på skole. Ved å gi bøndene en stabil inntekt imøtekommer Norsang deres behov for å ha mat på bordet, og foreldrene tør i større grad å investere i sine barns utdannelse.

Produktene fra CYAK er av svært høy kvalitet, og er ettertraktet og populære i både Europa og USA. (Foto: CYAK. Brukt med tillatelse.)