Framgang i gjenoppbygging etter jordskjelvet!

8 skoler er i ferd med å reise seg etter jordskjelvet i 2015. Det er takket være støtten fra trofaste givere!

Bilde fra tiden etter jordskjelvet i 2015.

7000 mennesker mistet livet i jordskjelvet. Våre lokale partnere bragte inn hjelpen til ufremkommelige områder.

• Over 13 000 hustander fikk hjelp
• Over 1200 lærere ble kurset slik at de kunne veilede og
støtte barn i krisesituasjonen
• 247 personer med psykiske problemer fikk øyeblikkelig
hjelp

Men enda er vi ikke i mål!

En av skolene i Dhading. Foto: Geir Kippenes

 

Nepal bærer fortsatt preg av å være et jordskjelvrammet land.

Det er ikke bare bygninger som skal gjenreises, men også et folk som trenger hjelp til å komme seg videre i livet med store fysiske og psykiske plager.

 

Du kan fortsatt støtte prosjektet via Gi jernet!