Framtid for funksjonshemmet ungdom

Magnes bilde

Anne Kippenes er i ferd med å avslutte sin tjeneste i Nepal. Før jul skrev hun i Tibetaneren om sitt arbeid på «Håpets senter», dagsenteret for funksjonshemmede, til daglig kalt ABBS. – Det gjør inntrykk å møte barna og se omsorgen de får der, sier Anne. (Arkivfoto: Magne Raknes)

AnneSkolen er ikke tilrettelagt
– Jeg får et innblikk i situasjonen for barn med funksjonshemming i Nepal, sier spesialpedagogen. En gutt på rundt ti år har mistet skoleplassen i den ordinære skolen på grunn av sitt fysiske handikap. Han har en muskelsykdom og sitter i rullestol. Skolekameratene er barn med psykisk utviklingshemminger, mange uten språk. Han får veldig begrenset opplæring i forhold til om han gikk i vanlig skole, men skolene her er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede.

Ikke like muligheter som friske
En annen gutt, som er ny på senteret, er hørselshemmet. Uten plassen på «Håpets senter» ville han ha vært hjemme hele dagen. Han har fått tilbud om et stipend til en internatskole for hørselshemmede, men foreldrene vil ikke sende ham dit.
– Hvorfor vet jeg ikke, sier Anne. – Det er utrolig trist å se disse barna som i Norge ville hatt like muligheter som alle andre barn. Her får de ikke mulighet til å lære og utvikle seg.

48 barn og unge
Senteret har vært drevet med støtte fra Norge i over 20 år. Fokus har vært på såkalt «ADL-trening», trening av daglige livsaktiviteter som påkledning, måltider, do-besøk og fysioterapi. Anne håper å kunne bruke sin kompetanse og bidra i forhold til kommunikasjon og språkopplæring. Senteret tilbyr nå plass til 48 barn, av disse er 24 over 16 år. Senteret har mange barn på venteliste. ABBS ønsker å utvikle en form for arbeidstrening eller vernet bedrift for de eldste barna og håper å frigjøre plasser for flere barn.

Gråter
De som arbeider i ABBS kjenner ikke til noe annet tilbud for barn og voksne over 16 år med psykisk utviklingshemming. De unge jentene fra 16 til 20 år gråter ved tanken på at de kanskje må tilbringe hele dagen hjemme. Dette fikk de oppleve i vinter da senteret måtte stenge i perioder på grunn av drivstoff-mangel. Skolebussen kunne ikke kjøre.

Vaffelsalg på markedet
Anne fikk en flott opplevelse i desember, da hun sammen med noen lærere og tre av de eldste elevene fikk være med og selge «norske» vafler og lys på Den internasjonale skolens halvårlige marked. Dety var så fint å være der sammen med disse ungdommene som til vanlig «stues bort» i samfunnet. Funksjonshemmede er veldig stigmatisert i Nepal.
Dette skulle være et første steg med tanke på idéen om en vernet bedrift for tenåringene. Vi håper å finne på gode ideer til produksjon for salg på neste marked til våren.