Fredsbarnet

 

«Fred på jord, fryd på jord, Jesusbarnet i blant oss bor». Vi synger julen inn og venter på barnet som kom til jorden med et fredelig budskap. Derfor handler nettopp flere av våre kjente, kjære julesalmer om fred og opplevelsen av fredens nærvær.

Det er ikke alltid så lett å tro på freden. Konflikter mellom mennesker kan ofte ødelegge både familier, nabofellesskap og i verste tilfelle hele samfunn. Konflikt og ufred preger oss. Vi blir ulykkelige og opplever å ikke ha noe godt å leve for. Men av og til kan mørke bli til lys.

HimalPartner får lov til å være med å støtte et fantastisk Fred og Forsoningsarbeid i Nepal. De tar tak i konfliktlinjer i samfunn. Som i Sunsari-distriktet i Nepal. Sunsari ligger ved grensen til India. Området bærer preg av fattigdom og konflikt. Kvinner er ofte henvist til et liv hjemme, med begrensede muligheter til å komme seg ut og være sosiale. Åpne grenser mellom India og Nepal skaper grobunn for kriminalitet. Befolkningen på den nepalske siden blir utsatt for plyndringer. Voldtekter og drap har også forekommet. Det har nærmest vært lovløse tilstander. Hvordan begynner man å tak i et slikt problem? Er det håp?

Våre lokale partnere har tilrettelagt for fredskomiteer i området.
De har besøkt lokale myndigheter, politi og sivilsamfunnsorganisasjoner på begge sider av grensen. De bruker media aktivt i sitt arbeid for å oppnå fred og forsoning. På denne måten har de klart å ansvarliggjøre myndighetene.

Et alvorlig samfunnsproblem er i ferd med å løses. I prosessen har tillitten økt og lokalbefolkningens tro på å hanske egne problemer har blitt styrket. Et voldelig problem ble møtt med ikke-voldelige løsninger. Jeg blir sittende og lure på om jeg klarer dette i mine relasjoner i fredelige Norge?
Jesus har gitt oss retningslinjer om vi bare klarte å leve etter dem. I Matteus 22 sier Jesus at hele loven hviler på to bud; «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.»

Jesus påminner meg om at «en av disse mine minste» er min neste. Men det stopper ikke der! Du skal til og med elske din fiende! Jesus sier at «Om dere elsker den som elsker dere, er det noe å lønne seg for? Gjør ikke tollerne det samme.»
Det er en gudommelig logikk ved dette – der resultatet blir at ingen lenger er fiender. Det er dette som er det ultimate vi går inn i julen med der Gud sendte sin sønn til soning når vi glemmer oss bort.
«Fred over jorden, menneske fryd deg. Oss er en evig Frelser født!»

Tekst: Heidi Westborg Steel, generalsekretær HimalPartner