Verdiskapning – om frivillige organisasjoner som gründere

Verdiskapning 2: Frivillige organisasjoner som gründere
HimalPartner har fått midler fra Digni til et fagutviklingsprosjekt som vi har kalt «Verdiskapning». Begrepet blir ofte brukt om det en bedrift ønsker å skape eller produsere for å få en god økonomisk bunnlinje i regnskapet. Vi vil tenke videre og framhever «verdi» for å lede oppmerksomheten til behovet for en tenkning der bunnlinjen omfatter både det økonomiske, det sosiale og det samfunnsmessige. Vi ønsker å se på hvordan vi som kristne og misjonsorganisasjoner kan være med å bidra til en verdiskapning som i vid forstand viser Guds kjærlighet til mennesker og omsorg for Hans skaperverk.

Vi har delt området «næring og entreprenør» inn i fem temaer. Under vil dere få en smakebit på hvor vi er, hva vi ser og hvor vi tar dette videre.

2. Frivillige organisasjoner som gründere
Misjonsorganisasjonene ble i sin tid grunnlagt på mekanismene som kjennetegner gründere – disse som har en egen evne til å skape noe nytt i sin tid og ta risiko. Misjonen har også bygget opp næringslivsbedrifter – innen for eksempel vannkraftindustri og mikrofinans. I dag bør misjonsorganisasjoner/misjonærer heller stimulere lokale gründere enn selv å etablere.

Vi vil lære av vår egen historie og reflektere over internasjonal misjons rolle i en ny tid.